Alle kræfter er sat ind på at sikre værnemidler nok

Region Hovedstaden modtager løbende værnemidler til hospitalerne og holder skarpt fokus på, at der er værnemidler nok til personalet.

Samarbejder med virksomheder

Regionens indkøbsafdeling, Koncernindkøb, samarbejder med en række danske virksomheder om at sikre en stabil, hurtig og uafhængig forsyning af kritiske værnemidler.

I sidste uge indgik regionen et samarbejde med Candor på Fyn, en virksomhed der sammen med Region Hovedstaden har stablet en produktion på benene, så de kan levere 3.000 til 4.000 visirer om dagen. 

Virksomheden er en kendt leverandør til regionen inden for udstyr til kræftbehandling, og det var en god idé fra Stråleterapien på Herlev og Gentofte Hospital som banede vejen for hurtig levering af visirer. 

Derudover arbejder Koncernindkøb både på en dansk produktion af FFP3 masker og en dansk produktion af kirurgiske masker. Region Hovedstaden er ved at indgå aftale med en leverandør, der har adgang til at skaffe råvarer til både Type II/IIR, FFP2 og FFP3 masker. 

Med den aftale er det regionens forventning at kunne levere mere end 1 mio. Type II/IIR masker og ca. 300.000 FFP2/FFP3 masker om måneden.

Borup Kemi har netop leveret ca. 60.000 styk 500 ml-flasker håndesinfektion til Regionslageret, efter en lynomlægning af produktionen fra afløbsrens til håndsprit. Der er tale om en meget hurtig proces, da der kun gik 11 dage fra første kontakt fra Koncernindkøb til de første paller var leveret til regionen. En meget hurtig godkendelse af produktet fra Statens Serum Institut var også en stor hjælp.

Det er blot nogle af de mange initiativer, som er sat i værk for at sikre en stabil forsyning, og der modtages lige nu nye forsyninger, som bliver fordelt til hospitalerne. 

”Jeg oplever i høj grad, at opgaven med at sikre værnemidler bliver løftet som en fælles opgave nationalt, regionerne imellem og på tværs af offentlige og private grænser,” siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen, der også har tillid til, at netop det stærke samarbejde på tværs vil være vigtigt i de kommende uger: 

”Vi følger status på forsyning af værnemidler tæt og er i løbende dialog med de indkøbsansvarlige på hospitalerne, for netop at have føling med behovet. Derudover samarbejder vi tæt med større private danske koncerner med fodfæste i Kina om at bringe store forsendelser af værnemidler sikkert til landet, så vi står klar i de kommende uger,” fortæller han. 

Brug værnemidlerne med omtanke

Ud over den fokuserede indsats med at sikre en god lagerbeholdning og de nye samarbejder med private virksomheder er der en vigtig faktor, som vil være afgørende for, om vi har værnemidler nok, når epidemien er på sit højeste. Og det er det individuelle forbrug af værnemidlerne.

Som sundhedspersonale kan man være med til at bidrage til en god forsyning ved at forbruge værnemidlerne med omtanke. Sundhedsmyndighederne har de seneste uger anbefalet medarbejderne på hospitalerne at bruge visirer og andre værnemidler sparsommeligt – dog uden at gå på kompromis med hverken patienternes eller medarbejdernes sikkerhed. 

Netop brugen af værnemidler har Statens Serum Institut udsendt en retningslinje om for nyligt og regionens task force for værnemidler har på den baggrund lavet en mere detaljeret oversigt over hvilke alternative værnemidler, der kan bruges og genbruges efter grundig rengøring, i de forskellige situationer, mens man stadig sikrer en høj kvalitet og sikkerhed for personale og patienter.


Redaktør