Amager og Hvidovre Hospital har brug for at styrke specialer og samle senge

​Specialerne for lungesygdomme, hormon- og stofskiftesygdomme, ældresygdomme og hjertesygdomme skal samles på Hvidovre- og Amager-matriklen. Det anbefaler administrationen til politikerne i Region Hovedstaden. Der er behov for at sikre patienternes behandling og et attraktivt fagligt miljø for personalet. 

Vent...

​Sundhedsudvalget og Forretningsudvalget skal den 13. juni drøfte et forslag til en fremtidig organisering af medicinsk behandling i planområde Syd. Manglen på sundhedsfagligt personale betyder, at administrationen foreslår, at Amager og Hvidovre Hospital samler og prioriterer kræfterne på deres tre matrikler. I dag varetages de medicinske specialer lungesygdomme, hormon- og stofskiftesygdomme, ældresygdomme og hjertesygdomme på både Amager, Hvidovre og Glostrup, og det medfører en høj vagtbelastning.

"Vi har en situation i planområde Syd, som hverken hænger sammen eller forsvinder af sig selv. Derfor er det nødvendigt at træffe nogle svære beslutninger. Vores vigtigste opgave som regionalpolitikere er altid at sørge for, at vores patienter får en god og tryg behandling. Derfor skal vi samle de medicinske kræfter på hospitalerne på Amager og i Hvidovre. I den sidste ende vil det gavne både patienterne og medarbejderne," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Svært ved at få dækket vagter

"Det er vigtigt for de medicinske patienter på Amager og Hvidovre Hospital, at vi kan samle de akutte medicinske funktioner på to matrikler", siger hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv, Amager og Hvidovre Hospital. 

"Vi har tiltagende svært ved at få dækket vagterne i Glostrup, og vi ser frem til at kunne skabe nogle stærke faglige miljøer med et godt arbejdsmiljø, så vi kan give god behandling til de medicinske patienter i lighed med de tilbud, vi har til de kirurgiske patienter, for de fødende og for børnene. Det giver samtidig god mening, fordi vi ret snart åbner vores nybyggede Center A, og hermed får vi langt mere plads til patienter, pårørende og ansatte i lyse, rummelige og moderne omgivelser".

Med en samling af det akutte område, ambulatorierne og sengene vil det være nemmere at skabe stærke faglige miljøer, som kan understøtte rekrutteringen og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i afdelingen, vurderer hospitalsdirektøren.

På grund af presset blev der 1. marts 2023 justeret for patientindtaget i Glostrup ved at lukke for akutmedicinske patienter til vurdering og eventuel indlæggelse på Glostrup-matriklen fra kl. 21 – 07. Denne midlertidige løsning anbefales nu at gælde for hele døgnet. I stedet skal patienterne bruge den store akutmodtagelse i Hvidovre. Patienter med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom uden for de praktiserende lægers åbningstid, vil fortsat kunne blive behandlet på Glostrup.

Administrationen undersøger muligheder for at forbedre ankomstmuligheder med kollektiv trafik til Hvidovre Hospital, herunder fra den vestlige del af planområde Syd.

Fagligt fyrtårn i Glostrup

Med forslaget får Rigshospitalet – Glostrup en mere klar faglig profil, hvis størstedelen af de funktioner, som hører under Hvidovre Hospital, flytter.  Hospitalsdirektør på Rigshospitalet Rasmus Møgelvang understreger, at Rigshospitalet vil savne det tætte samarbejde med Medicinsk Afdeling i Glostrup.

"Vi ser dog også nye potentialer åbne sig med en ny organisering. Vi har nogle meget stærke funktioner i Glostrup, som allerede i dag hjælper patienter fra hele Østdanmark: bl.a. Nordens største øjenafdeling, en stor afdeling for ryg- og gigtbehandling, en stærk neurologisk afdeling og det helt nye Bodil Eskesen Center med specialfaciliteter til patienter med rygmarvs- og hjerneskader. Med planen vil vi få plads til at arbejde med nye muligheder for at styrke tilbuddene til vores patienter i Glostrup," siger Rasmus Møgelvang.

Amager skal prioriteres

​I administrationens forslag understreges det, at Amager-matriklen fortsat skal prioriteres, og der vil være mulighed for at styrke det nære sundhedsvæsen og afprøve nye tiltag for fremtidens sundhedsvæsen på matriklen. Der kan fx fokuseres yderligere på forløb for borgere, som ikke kræver intens diagnostik, og borgere med behov for specialiseret rehabilitering og palliativ behandling. Amager-matriklen kan understøtte sundhedsklyngens arbejde med at styrke sammenhæng og give bedre rehabiliteringsforløb for de borgere, der har forløb på tværs af region, kommune og almen praksis. Der skal udarbejdes en nærmere analyse af patientgrundlag og volumen i tilbuddene, herunder muligheder i de nuværende bygninger.

​Perspektiver og visioner for Amager-matriklen vil blive forelagt politikerne senere.

Høring af ændringer i Hospitalsplan 2025

Politikerne skal den 13. juni drøfte forslagene og tage stilling til, om en omlægning af den fremtidige organisering af medicinsk behandling i planområde Syd skal sendes i høring som ændringsforslag til regionens gældende Hospitalsplan 2025. Efter høringen vil der blive truffet politisk beslutning om forslaget, som herefter kan træde i kraft den 1. februar 2024. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor