Bedre arbejdsvilkår og kortere ventetider på Akuttelefonen 1813

Akuttelefonen 1813 har de korteste ventetider og et langt bedre arbejdsmiljø, siden den blev etableret for tre år siden. Gode initiativer har givet fantastiske resultater, der både kommer ansatte og mennesker i regionen til stor gavn. 

​Siden opstarten for tre år siden har 2016 været året, hvor den omstridte Akuttelefon 1813 har gennemgået en meget positiv udvikling, der har stor betydning for brugerne og for de ansatte, der arbejder i ordningen. Det viser en ny statusrapport for Akuttelefonen1813, der netop er offentliggjort.

Gode takter at arbejde videre på 

Tallene taler for sig selv. 2016 har bl.a. budt på de korteste ventetider, siden 1813 blev etableret. 70 procent af alle opkald bliver besvaret inden for 3 minutter. Det er mere end en fordobling siden begyndelsen af året, hvor ca. en tredjedel af opkaldene gik igennem på samme tid. Hele 96 procent. af opkaldene er i november måned besvaret inden for 10 minutter.

Bedre planlægning af familielivet

Det glæder Sophie Hæstorp Andersen(S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.
-Det betyder bl.a. at den bekymrede mor, som ringer ind med et febersygt barn ikke skal vente så længe i telefonen, og at ens kollega nu får bedre mulighed for at bedre at tilrettelægge familielivet, fordi vagtplanerne hænger bedre sammen, siger hun og peger på behovet for at fortsætte indsatserne.

-Vi har stadig et stykke vej i forhold til de mål, vi har sat os. Der mangler fortsat sygeplejersker på akuttelefonen, og sygefraværet kan komme længere ned. Men det er absolut gode takter, som vi kan arbejde videre på,” siger hun. 

Et forbedret 1813

Regionsdirektør Hjalte Aaberg er også begejstret over de forbedringer, der er sket.
-Udviklingen har betydet, at såvel de ansatte som borgerne oplever et forbedret 1813, der gør det muligt at nå de mål, der er sat for akuttelefonen. Det er en fantastisk udvikling, og jeg er sikker på, at vi vil opleve øget stabilitet og kvalitet fremover, siger Hjalte Aaberg.

Flere ansatte giver bedre vagtplanlægning

Årsagen til fremgangen og de gode resultater skal bl.a. findes i en stor rekrutteringsindsats fra regionens side, der har resulteret i at flere sygeplejersker har valgt at søge ansættelse på Akuttelefonen 1813. At flere sygeplejersker er kommet til, skyldes også, at regionen i foråret indgik ny overenskomst med Foreningen af Speciallæger (FAS), Foreningen af Yngre Læger (YL) og Dansk Sygeplejeråd, der blandt andet giver de ansatte bedre løn for skæve vagter. 

Mindre sygefravær

Flere medarbejdere, bedre tilrettelæggelse af arbejdet ud fra individuelle ønsker har givet arbejdsmiljøet et markant løft. Og det har givet pote på sygefraværet og et arbejdsmiljøbarometer, der er steget med flere grader. I løbet af 2016 er sygefraværet faldet i gennemsnit og er siden 2014 faldet fra over 7 procent til omkring 5 procent. Det betyder, at målet om sygefravær på 4,5 procent nu er inden for rækkevidde.

1813-visionen

Oprindeligt var visionen omkring Akuttelefonen 1813 at skabe et system, der samlede hele akutsystemet i ét integreret system med én indgang til sundhedsvæsenet i regionen. Meningen med den nye ordning var også at skabe et langt bedre overblik over ventetiderne til stor gavn for de mennesker, der bruger sundhedsvæsenet. I dag viser alle undersøgelser, at når man er henvist til en akutmodtagelse fra Akuttelefonen 1813, så venter man ikke særlig længe.

Fakta

  • Flere end 85 pct. af visitationerne er korrekte, ifølge en audit. Det har medført kortere ventetider på akutmodtagelserne og -klinikkerne, der nu holder sig inden for regionens mål.
     
  • Ud af de ca. 77.000 opkald, akuttelefonen når at besvare på en måned, er der i 2016 rapporteret 27 utilsigtede hændelser pr. måned.

  • Der er i dag etableret en tæt sammenhæng med 1-1-2 opkald og ambulancekørsel samt deling af information på tværs af sektorer og hospitaler. Det har gjort det muligt at følge enkelte forløb, så der kan uddrages læring af de uhensigtsmæssige forløb. 

  • Den patientoplevede kvalitet er fortsat høj, og hele 90 pct. af borgerne melder tilbage, at de er tilfredse med den hjælp, de har fået via 1813. 77 pct. er i høj grad tilfredse. 

Redaktør