Bedre kommunikation med kræftramte


1,1 mio. kr. årligt skal styrke kommunikationen med kræftramte, så de får bedre behand-lingsforløb

Patienterne bliver hørt

To dialogmøder med kræftpatienter og pårørende om deres oplevelse af behandlingsforløb på Rigshospitalet og Herlev Hospital, har nu ført til, at politikerne i Region Hovedstaden bevilger 1,1 mio. kr. årligt til bedre kommunikationen med kræftpatienter. Det skal bl.a. gøre overgangen fra hospital til hjem lettere. 

En nemmere tilværelse for kræftpatienter

- Som politiker var det en unik oplevelse at høre patienternes historier, og der var mange interessante tilbagemeldinger. Hospitalerne blev rost for deres indsats, men det var også tydeligt, at patienterne har meget forskellige forventninger til deres behandlingsforløb. Her skal en styrket kommunikation og afstemning af forventninger gøre tilværelsen nemmere for kræftpatienterne, siger Flemming Pless, formand for Serviceudvalget i Region Hovedstaden.

Fem initiativer på regionens hospitaler får i første omgang penge fra den nye pulje.

Kontaktbog til 700 ældre kræftpatienter

675.000 kr. går til et fælles initiativ fra Hvidovre og Amager Hospital, der vil opruste kommunikationen overfor ældre kræftpatienter over 70 år – omkring 700 årligt.

- Vi ønsker at støtte de ældre kræftpatienter med et svagt netværk, hvor der ikke er pårørende, der kan hjælpe. Denne gruppe har ofte flere forskellige diagnoser og skal overskue besøg på flere forskellige hospitaler. Vores erfaring er, at de ældre har svært ved at overskue deres sygdomsforløb. Forholdsvis mange dukker fx. ikke op til undersøgelser og behandlinger, hvilket kan få alvorlige konsekvenser, siger Helle Ingmer, projektleder og ledende oversygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital.

To sygeplejersker opsøger de ældre

Med projektet skal to sygeplejersker aktivt opsøge de ældre kræftpatienter og hjælpe dem med at overskue deres behandlinger. Derudover skal alle de ældre kræftpatienter have udleveret en kontaktbog, hvor de kan samle alle deres kontakter og aftaler og kontaktbogen kan fungere som en fortløbende huskeseddel, som de også kan have med, når de går til deres praktiserende læge.

De fem projekter

Beløbet, der udmøntes, er for både 2011 og 2012 - dvs. 2,2 mio. kr. i alt

 • Kommunikation og sikre overgange for kræftpatienter, der ikke kan opereres

  Beløb: 700.000 kr., Rigshospitalet
  Kontaktpersoner: Klinikchef Jens Hillingsø, tlf.: 35 34 87 78 og oversygeplejerske Bo Mar-cel Christensen, tlf.: 35 45 10 65
 • Rehabiliteringssamtaler for lungekræftpatienter

  Beløb: 200.000 kr., Rigshospitalet Kontaktperson: Afdelingssygeplejerske Rie Jackson, tlf.: 35 45 86 06
 • Opsøgende kontaktsygeplejerske og aftalebog 

  Beløb: 675.000 kr., Hvidovre og Amager Hospitaler.
  Kontaktperson: Ledende oversygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Ho-spital, Helle Ingmer, tlf.: 38 62 23 40
 • Mobiltelefon ved registrering af bivirkninger i forbindelse med kemoterapi

  Beløb: 125.000 kr., Hillerød Hospital. Kontaktperson: Afdelingssygeplejerske, Helle Schack, tlf.: 24 40 22 26
 • Fokus på den direkte kommunikation i overgange

  Beløb: 500.000 kr., 1-årigt projekt, Kirurgisk afdeling K, Bispebjerg Hospital
  Kontaktperson: Lis Balleby, klinisk oversygeplejerske, tlf.: 35 31 28 73 eller mobil: 24 46 13 97.

Yderligere Oplysninger

 • Flemming Pless, formand for Serviceudvalget i Region Hovedstaden på mobil: 21 65 23 60
 • Pressevagten Region Hovedstaden på tlf.: 70 20 95 88
Redaktør