Bekymrende udvikling i antibiotika-resistens skal vendes

Den 18. november - på den europæiske antibiotikadag - mødes læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale på tværs af kommuner og hospitaler til et stort fagligt symposium om antibiotikaforbrug.

Symposiet er arrangeret af Region Hovedstaden og finder sted på Herlev Hospital med deltagere fra hele landet. Her vil førende eksperter på området diskutere, hvordan vi bedst sikrer os mod stigende resistens i kommuner og på hospitalerne. Symposiet åbnes af formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach (R):

- Vi skal for alvor i gang med at forbedre vores antibiotikavaner i Region Hovedstaden for at beskytte patienter og borgere nu og i fremtiden, siger Karin Friis Bach.

En stigende antibiotikaresistens i Danmark og i resten af verden betyder, at stadig flere infektioner, bliver vanskelige at behandle med antibiotika. F.eks. er der i dag færre europæere, der dør i trafikken end på grund af infektioner forårsaget af resistente bakterier.

Bekymrende udvikling

Formanden for Region Hovedstadens Hygiejnekomité, overlæge og centerdirektør Bettina Lundgren ser med stor alvor på udviklingen af resistens:

 - Vi har en bekymrende udvikling i Region Hovedstaden. Derfor er vi nødt til at have en målrettet og restriktiv antibiotikapolitik. Vi skal dels bringe forbruget ned og dels ændre på, hvilke typer af antibiotika vi bruger, siger hun.

Regionen Hovedstadens politikere besluttede fra 2016 at begynde at måle på, hvordan antibiotika ordineres på hospitalerne fra afdeling til afdeling. Beslutningen har øget opmærksomheden på forbruget af forskellige typer af antibiotika, doser, og hvor lang tid man skal behandle.

I Region Hovedstaden arbejder man også med at forbedre antibiotikaforbruget hos de praktiserende læger.  F.eks. har undersøgelser vist, at der er stor forskel på forbruget i regionens kommuner.

Metoden er hentet fra Skotland

Måden til at arbejde målrettet med antibiotikaforbruget i Region Hovedstaden er en metode ved navn Antibiotic Stewardship, som er udviklet i Skotland med gode resultater. Metoden dækker både hospitalerne og de praktiserende læger og speciallæger i kommunerne.

En af eksperterne bag Antibiotic Stewardship i Region Hovedstaden er overlæge i klinisk mikrobiologi på Herlev Hospital, Magnus Arpi:

- Det er vigtigt at tilpasse Antibiotic Stewardship-programmet, så patienterne får den bedst mulige behandling samtidig med, at vi ændrer forbrugsmønstret for at forebygge antibiotikaresistens, siger han.

Fagligt Symposium om Antibiotikaforbrug og Resistens den 18. november 2017 i Herlev Hospitals store auditorium er åbent for pressen. Kontakt eventuelt arrangør-ansvarlig cand. Scient, ph.d. Jette Nygaard Jensen, Herlev Hospital, telefon 38 68 37 98, mail: jette.nygaard.jensen.01@regionh.dk

Pressekontakter

  • Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Karin Friis Bach via pressevagten: Telefon: 70 20 95 88.
  • Formand for Region Hovedstadens Hygiejnekomité samt Task Force Forebyggelse Hospitalsinfektioner, centerdirektør og overlæge Bettina Lundgren. Mobiltelefon: 26 86 86 26
  • Overlæge i Klinisk Mikrobiologi og ekspert i Antibiotic-Stewardship-programmet Magnus Arpi, Herlev Hospital.Telefon: 20 26 14 99. Mail: rolf.magnus.arpi@regionh.dk
Redaktør