Borgere med faglige tandlægeklager venter kortere tid

Region Hovedstaden har arbejdet fokuseret på at forenkle sagsgangen, så behandlingstiden på en klagesag over den privatpraktiserende tandlæges faglige behandling ikke får lov at trække ud i flere år.


En borger har i mange år fået renset tænder hos en tandlæge, men så skifter borgeren tandlæge, der konstaterer behandlingskrævende paradentose. Borgeren kan ikke forstå, at hans tidligere tandlæge aldrig har opdaget det – og klager. Andre borgere klager over en krone, eller at en fyldning er for stor for tanden, så tanden knækker.

Det er blot nogle af de klager, der havner i Regionens Tandlægeklagenævn, der består af politikere, forbrugerrådsrepræsentanter og repræsentanter fra Tandlægeforeningen.  Region Hovedstadens Center for Sundhed sekretariatsbetjener nævnet, og herfra har der de seneste par år været stort fokus på at forenkle sagsbehandlingen, så behandlingstiden i 2017 forventes at komme under ét år.

Målrettet indsats

"Vi er glade og stolte over, at regionen med en målrettet indsats har fået ventetiden væsentlig ned, men vi stopper ikke her, for vi vil gerne længere ned i sagsbehandlingstiden – samtidig med, at sagsbehandlingen skal være i orden," siger Hanne Andersen (S), formand for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.

Hanne Andersen kan umiddelbart godt forstå, at en borger, der har haft en dårlig oplevelse hos sin tandlæge, gerne vil have en hurtig afklaring.

"Vores folk i administrationen og tandlægenævnet har arbejdet hårdt på at nedbringe en pukkel af meget gamle sager og fokuserer fortsat på at få nedbragt mængden af verserende sager, " siger Hanne Andersen.

Yderligere info:

  • Hanne Andersen (S), formand for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde via pressevagten på presse@regionh.dk eller 7020 9588

Fakta

  • Det faglige klagesystem, der udgøres af tandlægenævnene i de fem regioner samt Landstandlægenævnet, kan beslutte, at en tandlæge skal betale et beløb til dækning af omgørelse af en tandbehandling.

 

Se statistik over faglige klager i perioden 2008-2015


Redaktør