Borgernes blod skal undersøges på hospitalerne


Region Hovedstaden sparer 40 millioner kroner ved at nedlægge regionens centrale laboratorium. Borgerne kan fortsat få taget blodprøver, der hvor de plejer.
Regionsrådet har besluttet at nedlægge i Region Hovedstadens centrale laboratorium, som analyserer borgernes blodprøver og elektrokardiogrammer, også kaldet EKG.

I stedet skal analyserne nu foretages på regionens hospitaler, som allerede har kapaciteten. Dermed kan regionen spare op mod 40 mio. kroner årligt fra og med 2016.

Og for borgernes vedkommende er der ingen ændring i selve prøvetagningen.
Som det er i dag, sender de fleste praktiserende læger og speciallæger i hovedstadsregionen blodprøver og EKG’er til Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL).

Service til lægerne

Formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach (R), understreger, at både borgere og læger kan være trygge ved den nye ordning.

”For borgerne og lægerne er det vigtigste naturligvis, at vi fastholder den høje kvalitet og service, som vi hidtil har leveret. Og det gør vi. For selvom vi samler funktionerne på hospitalerne, kan borgerne stadig få foretaget deres blodprøver, som de kender det i dag, og vi kan f.eks. også stadig tage blodprøver og EKG hjemme hos borgerne eller på plejehjemmet”, siger hun.

Hun henviser til, at med beslutningen om at nedlægge RHEL følger der også penge med bl.a. til at oprette en ny serviceordning, som skal være en hjælp til de praktiserende læger.
”Med den her beslutning kan lægerne se frem til den service, rådgivning og kvalitet, som de er vant til. Samtidigt får vi i Region Hovedstaden muligheden for at sætte de 40 mio. kroner årligt i arbejde andre steder på sundhedsområdet”, siger formanden for sundhedsudvalget.

Mange fordele ved at samle funktionerne

Beslutningen om at samle laboratorie funktionerne betyder:

• At hospitalerne får tilført nye ressourcer, så de også kan tage sig af de ekstra blodprøver og EKG’er, der følger med opgaven.

• At der etableres en ny serviceordning, der f.eks. sørger for at udbringe redskaber og hente blodprøver hos de praktiserende læger og speciallæger, og som kan tage blodprøver og EKG hjemme hos borgerne eller på plejehjemmet.

• At der etableres en ny organisation, som skal sikre kvaliteten og bidrage til at udvikle området.

• At det fremover bliver nemmere at udveksle analyser og blodprøver mellem de praktiserende læger og hospitalerne, fordi hospitalslaboratorierne nu kan bruge det samme IT-system til at opsamle alle analyseresultaterne.

• At der kan spares på CO2 på grund af mindre behov for transport af prøver og analyser mellem klinikker og hospitaler.
Den nye ordning træder i kraft i januar 2016.


Yderligere oplysninger

• Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach (R), via regionens pressevagt på tlf. 70 20 95 88
Redaktør