Bred hjælp til udsatte borgere i Region Hovedstaden


19 nye projekter skal hjælpe udsatte grupper og forbedre samarbejdet mellem region og kommuner
En særlig rådgivningsenhed om overvægt for børn i Region Hovedstaden, bedre seksualundervisning til unge på Frederiksberg og i Halsnæs, og behandling af småskader i hjemmet for ældre, psykisk handicappede og demente på Amager.


Støtte til nye projekter

Det er nogle af de nye projekter, som regionsrådet i Region Hovedstaden netop har givet støtte til fra den pulje, som skal hjælpe socialt udsatte grupper i et samarbejde med regionens kommuner.

50 millioner kroner afsat om året

Regionsrådet har i budget 2012 afsat puljen på 50 millioner kroner hvert år frem til år 2015 til at udbygge og etablere aktiviteter for svage borgere i samarbejde med kommunerne.

Politisk arbejdsgruppe finder projekter

En tværgående politisk arbejdsgruppe er nedsat af regionsrådet til at finde de bedste fællesprojekter og præsentere dem i to faser. Desuden er der afholdt en række dialogmøder mellem region og kommuner for at finde de områder, hvor hjælpen kan få størst gavn.

Yderligere 19 projekter

I april måned blev der uddelt penge til de første fire projekter og nu får yderligere 19 projekter penge af regionsrådet.

Heraf kan nævnes:
 • En tidlig indsats for sårbare og udsatte gravide og vordende forældre med sociale, medicinske og psykiske problemer og som af den grund er udfordrede i deres kommende forældrerolle i Frederikssund, Hillerød og Hørsholm Kommuner.
 • En særlig rådgivningsklinik for unge på Frederiksberg og i Halsnæs Kommune, hvor de kan tale om livet, seksualitet, forventninger og erfaringer. Håbet er at få færre aborter og kønssygdomme ved individuel rådgivning fra jordemødre og læger.
 • 2 projektsygeplejersker der på tilkald kan køre ud til ældre, psykisk handicappede og demente på Amager og behandle småskader, så borgerne ikke behøver at tage ind på akutklinik eller akutmodtagelse, en tur der ofte er meget besværlig.
 • En tandklinik drevet af frivillige som skal give tandbehandling til nuværende og tidligere misbrugere i Ballerup.

Formand: Viser bredden i puljen

Formanden for den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet i Region Hovedstaden, Lise Müller (SF), mener, at de udvalgte projekter viser, hvor stor brug der er for puljen på de 50 millioner kroner.


Kan nå en masse borgere

- Via de 19 projekter kan vi nå en masse borgere, som lige nu mangler at få særlig opmærksomhed. Både region og kommuner har fundet en række vigtige indsatser, som kan rette op på den sociale ulighed, som vi er nødsaget til at sætte ind over for, siger Lise Müller.

Glad for samarbejde med kommuner

Formanden for arbejdsgruppen er også glad for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

- Vi har haft et fortrinligt samarbejde med kommunerne, som har kunnet pege på en række ømme tæer, som vi skulle behandle. Det er vi rigtig glade for på vegne af borgerne, siger Lise Müller.

Fakta:

 • Puljen til udsatte borgere i Region Hovedstaden indgår i budgetårene 2012-2015 med 50 millioner kroner per år.
 • Der er på forhånd udpeget 6 indsatsområder, og alle projekter skal være fælles mellem region og kommuner.
 • Den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet skal for at finde de bedste projekter inddrage kommuner og frivillige organisationer i det forberedende arbejde.
 • Kommunerne, der deltager i projekterne, skal bidrage med f.eks. personale eller lokaler.
 • De udvalgte projekter forventes at løbe over to til tre år.

Yderligere oplysninger og en nærmere beskrivelse af projekterne hos:

 • Formand for den tværgående politiske arbejdsgruppe Lise Müller (SF), mobil 28 96 40 30.
 • Chefkonsulent Winnie Brandt, mobil 20 55 32 55
 • Pressevagten i Region Hovedstaden – 70 20 95 88
Redaktør