Businesscasen har tjent sin rolle

​Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har besluttet, at businesscasen for Sundhedsplatformen ikke skal yderligere vedligeholdes – og dermed bruges der ikke ressourcer på at opdatere den.

I maj forlod Region Hovedstaden de gamle it-systemer, og i stedet for 30 forældede og usammenhængende it-systemer samles patientoplysninger ét sted.Region Hovedstaden stod med en række gamle systemer, der ikke længere kunne vedligeholdes, så der skulle anskaffes nyt. Businesscasen understøttede beslutningen om at vælge Sundhedsplatformen og få den indført. Nu er den elektroniske patientjournal i drift på samtlige hospitaler og virksomheder i Region Hovedstaden, og derfor giver det ikke længere mening at vedligeholde et tungt, teknisk dokument.

Bedre kvalitet til patienterne

"Sundhedsplatformen er en kæmpe investering, som vi valgte at udføre for at øge kvaliteten, give patienterne øget muligheder for inddragelse og frigive tid til medarbejderne. Disse gevinster tror vi stadig på, at vi kan hente, men bare ikke i samme takt som beskrevet i businesscasen," siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Regionrådsformanden er tilfreds med, at leverandøren har leveret systemet til tiden, alle hospitaler fik indført systemet til tiden, Sundhedsplatformen går ikke ned og økonomien holder. Til gengæld har nogle arbejdsgange taget længere tid at tilpasse og oplære personalet i, end det var umiddelbart forventet.

"Businesscasen var i sagens natur primært teori - bygget på en bestemt metode ved skrivebordet. Erfaringerne med Sundhedsplatformen ude på hospitalerne er derimod reelle. Jeg har tidligere sagt, at businesscasen var for "lyserød" og ukonkret. Det er naturligt nu, at fokus rettes på de konkrete erfaringer, så vi kan understøtte, at vi rent faktisk når de politiske mål om øget kvalitet," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hospitalerne har 26 mål

Der er udarbejdet et katalog med 26 mål som hospitalerne sigter efter i brugen af Sundhedsplatformen.

"Vi vil fx gerne sende udskrivningsbrev til patientens praktiserende læge hurtigere. Det er vigtigt, at lægen ved, hvad der er sket med patienten på hospitalet. Sundhedsplatformen giver mulighed for at kommunikere hurtigere – bl.a. med lægen," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Et andet mål, der er fokus på at nå, er protokoller for kræftpatienter. Her kan Sundhedsplatformen hjælpe læger med et godt overblik over behandlingen og en hurtig og smartere måde at bestille og ordinere de forskellige behandlinger fx kemoterapi.

FU bad på mødet tirsdag administrationen om et oplæg til, hvordan regionsrådet konkret kan følge det videre arbejde med gevinstrealisering.

Fakta:

  • Mens businesscasen ikke fremadrettet skal bruges til konkret at styre gevinsterne i Sundhedsplatformen, så holder businesscasens estimat på de samlede omkostninger – for Region Hovedstadens vedkommende 2,1 mia. kr.


Redaktør