Bussen viser bornholmerne vej til stemmeboksen


Nu får bornholmerne at vide i bussen, hvor og hvornår de kan stemme.

​​

Information om muligheder for at stemme

Når du tager bussen fra f.eks. Rønne til Allinge, vil du frem til kommunal- og regionsvalget i november blive oplyst om, hvor du kan stemme, og at du allerede kan stemme fra i dag.

BAT (Bornholms trafikselskab) vil nemlig på skilte i busserne og på skærme ved flere holdepladser informere om alle de muligheder, du som bornholmer har for at stemme til kommunal- og regionsvalget.

Del af kampagne

Samarbejdet med BAT er en del af kampagnen ”Tænk dig om før du IKKE stemmer”, som bl.a. sætter fokus på, at det er muligt at stemme allerede nu, hvis man ikke har mulighed for at stemme på selve valgdagen den 19. november. Hos BAT er man glade for at være med i samarbejdet:

Vil gerne være med til at hæve stemmeprocenten

”Vi har valgt at indgå i dette samarbejde, fordi vi synes, det er en god sag, og fordi vi gerne vil være med til at hæve stemmeprocenten her på Bornholm. Så da vi fik muligheden for at være med til at gøre en forskel, slog vi naturligvis til. Det, vi har gjort, er, at vi i alle busser på Bornholm informerer vores passagerer om, hvor og hvornår de kan stemme”, siger Lars Bjørn Høybye, direktør i BAT og fortsætter:

”Mange unge kører med vores busser, og vi håber, at de bliver ekstra opmærksomme på valget ved, at vi oplyser om det. Vi er derfor rigtig glade for, at vi på den måde kan hjælpe bornholmerne med at stemme til kommunal- og regionsvalget,” siger Lars Bjørn Høybye, direktør i BAT.

20 procent flere danskere skal stemme

Ambitionen for kampagnen er at nå de 20 procent af danskerne, der stemmer til folketingsvalget, men ikke til kommunal- og regionsvalget. Regionsdirektør i Region Hovedstaden, Hjalte Aaberg, håber, at oplysningerne i busserne på Bornholm vil have en effekt:

”I regionerne tages der hver dag beslutninger, der har betydning for danskernes sundhed og for vækst, trafik og uddannelse. Regionerne er tæt på danskernes hverdag, og derfor er det regionale demokrati vigtigt. Demokratiet er ikke en lukket fest – det skal være nemt at være med, og vi skal invitere alle indenfor”, siger Hjalte Aaberg og fortsætter:

”Derfor glæder jeg mig meget over, at BAT vil hjælpe med til at gøre regionsvalget mere synligt for bornholmerne,” siger Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden.

For yderligere informationer kontakt:

 • Lars Bjørn Høybye, direktør i BAT, tlf. 60 12 21 21 og mail: lh@bat.dk
 • Line Oxholm Thomsen, Pressekonsulent i KL, tlf. 33 70 35 36 og mail: lnt@kl.dk
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Bag om kampagnen

 • Stem.dk: Kampagnesite med information om valget og mulighed for at finde nærmeste stemmested.
 • Mobile stemmesteder: På nuværende tidspunkt har kommunerne indberettet 330 mobile stemmesteder. Målet er 500.
 • Kampagnens Facebook-side: ”Kommunal- og regionsrådsvalg 2013” bliver kampagnens holdeplads på Facebook.
 • #stemdk: Anvendes sideløbende med #KV13 på både Facebook, Twitter og Instagram. Alle, som ønsker at ”snakke” med om kampagnen, opfordres til at benytte samme #’s.
 • RV13.dk: Regionernes valg-website rv13.dk samler al information om regionsvalget, præsenterer kandidater, samler praktisk hjælp og information og følger op på nyheder og debat.

KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet udgør parterne bag kampagnen ”Tænk dig om før du IKKE stemmer”.

Fakta om kommunal- og regionsvalget 2013

 • Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg, og den laveste valgdeltagelse i 35 år.
 • Til sammenligning var valgdeltagelsen ved folketingsvalget i 2011 på 87,7 procent.
 • Særligt førstegangsvælgerne blev hjemme ved kommunal- og regionsvalget i 2009 – blandt de 19-29-årige var valgdeltagelsen på blot 47 procent.
 • Kun 35 procent af de 17-24-årige er i dag helt sikre på, at de vil stemme til det kommende kommunal- og regionsvalg, viser en analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum.
 • Stemmeprocenten er stadig høj i Danmark sammenlignet med andre lande.
  Se valgdel​tagelsen i de enkelte kommuner på KMD’s hjemmeside 

Nye muligheder ved dette valg

Siden sidste kommunal- og regionsvalg er loven om kommunal- og regionalvalg ændret. Loven præciserer og giver mulighed for følgende:

 1. Alle vælgere kan brevstemme – op til tre måneder før valget
 2. Man kan brevstemme i enhver kommune her i landet, ikke kun i den kommune, hvor man bor
 3. Mobile valgsteder. Kommunerne, som har ansvaret for den praktiske afvikling af valget, har mulighed for at rykke valgstederne hen til de steder, hvor vælgerne er fx på uddannelsesinstitutioner og i storcentre.

Kommunal- og regionsvalgets vigtigste datoer

 • 20. august: Stemmeperioden begynder
 • 7. november: Sidste frist for at ansøge om at stemme i eget hjem
 • 16. november: Sidste chance for at stemme før selve valgdagen
 • 19. november: Valgdagen. Valgstederne har åbent kl. 9-20
 • 15. december: Sidste frist for konstituering i kommunalbestyrelser og regionsråd. Her vælges borgmestre og viceborgmestre i kommunerne og formænd og næstformænd i regionsrådene. Desuden fordeles udvalgsposter
 • 1. januar 2014: De nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsråd tiltræder

Hvordan stemmer man til valget?

Udover muligheden for at stemme på selve valgdagen den 19. november kan man stemme fra den 20. august til den 16. november 2013 ved at møde op på kommunernes borgerservicecenter eller et andet valgsted.

Efter at have vist gyldig legitimation afgiver man stemmen på en stemmeseddel, der herefter bliver sendt af stemmemodtageren til den kommune, hvor man bor.

Kommunen sørger for, at stemmen bliver afleveret på det afstemningssted, man hører til, og talt op på valgdagen.
Hvis man fortryder sin stemme inden den 16. november, kan man stemme igen.
 
Kun den sidst afgivne stemme tæller. Hvis man stemmer inden den 19. november, kan man ikke også stemme på selve valgdagen.

Hvor kan man se, hvem man kan stemme på?

Senest den 28. oktober 2013 skal kommuner og regioner oplyse de opstillede kandidaters navne, de opstillede lister, samt hvilke liste- og valgforbund, der er indgået.

Listen for den enkelte kommune og region skal derefter være tilgængelig de steder, hvorfra man kan stemme i den enkelte kommune – men der er mange andre muligheder for at få overblik over kandidaterne til kommunal- og regionsvalget: 

 • Websitet rv13.dk samler al information om regionsvalget, herunder en database med alle kandidater
 • På partiernes og lokallisternes hjemmesider kan man læse mere om de lokale kandidater og deres mærkesager
 • Flere medier opretter valgsider med databaser over alle kandidater, der er opstillet til kommunal- og regionsvalget
 • Navnene på kandidaterne fremgår af de stemmesedler, som udleveres i valglokalet på valgdagen.

Hvem kan stemme?

Følgende krav skal være opfyldt, før at man har ret til at stemme til kommunal- og regionsvalg:

 • man skal være fyldt 18 år
 • man skal have fast bopæl i kommunen/regionen
 • man skal enten være
  • dansk statsborger
  • statsborger i et andet EU-medlemsland, Island eller Norge
  • have haft fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne de sidste tre år

Er disse krav opfyldt, bliver man automatisk optaget på kommunens eller regionens valgliste, der er en liste over alle stemmeberettigede vælgere. Alle borgere på valglisten modtager et valgkort senest fem dage før valgdagen.

Redaktør