CBS jagter europæiske forskningspenge sammen med Region Hovedstaden, KU og DTU


Fra 1. marts 2014 blev Copenhagen Business School (CBS) en del af creoDK, som er KUs, DTUs og Region Hovedstadens EU-repræsentation i Bruxelles.
creoDKs eller Capital Region Denmark EU Office’s fornemste opgave er at optimere partnernes indflydelse på EU’s forskningsaktiviteter og repræsentere dem i Bruxelles.

Skal forbedre chancen for at tiltrække midler

Målet med en udvidelse af partnerskabskredsen er at opnå større synlighed, styrke den internationale profil og det tværvidenskabelige samarbejde, og dermed forbedre chancerne for at tiltrække flere forsknings- og innovationsmidler under EU’s Horizon 2020-program.

Forventer øget samarbejde med universiteter og erhvervsliv

- I Region Hovedstaden glæder vi os meget over udviklingen i samarbejdet. Vi satser både på vores hospitalers involvering i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer og forventer, at CBS’ erhvervsorienterede kompetencer, kan bidrage til et øget samarbejdet mellem forskere på hospitaler, universiteter og regionens erhvervsliv, siger regionsdirektør i Region Hovedstaden Hjalte Aaberg.

CBS glæder sig til samarbejdet

Rektor Per Holten-Andersen fra CBS udtaler:

- Vi glæder os til samarbejdet i creoDK. Vi ser mange muligheder i Horizon 2020, som har fokus på at løse samfundsmæssige udfordringer gennem bedre forskning og innovation på tværs af forskningsdiscipliner. creoDK har, siden det blev etableret i 2008, bidraget positivt til partnernes udbytte af EU’s forskningsprogrammer. Derudover ser jeg frem til, at partnerskabet med creoDK bidrager til styrkelse af det generelle samarbejde mellem hovedstadens tre største universiteter og Region Hovedstaden samt ikke mindst regionens erhvervsliv.

Københavns Universitet ser frem til styrket repræsentation

Også Københavns Universitet ser frem til den styrkede repræsentation af dansk forskning i Bruxelles.
- Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med CBS. Tilstedeværelsen i Bruxelles er vigtig for vores indflydelse og konkurrencedygtighed – både som attraktiv uddannelsesinstitution og som en attraktiv forskningsinstitution i internationale samarbejder, siger rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen.

Vil styrke universiteternes samarbejde

- CBS’ forskningsområder komplementerer på mange måder DTUs, og jeg er sikker på, at CBS’ indtræden i creoDK vil styrke universiteternes samarbejde både hjemme og i EU-projekter. Tilsammen står vi for en betydelig del af det danske hjemtag af forskningsmidler fra EU, og vi indgår med stort engagement i det nye Horizon 2020-program, siger rektor for DTU, Anders Overgaard Bjarklev.

For yderligere information kontakt:


  • Vicedirektør i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling, Kristian Johnsen: kristian.johnsen@regionh.dk eller 2341 0290
  • Kontorchef i creoDK, Birgitte Wederking: bw@regionh.dk eller +32 472 27 91 93.

Fakta om creoDK

  • creoDK blev etableret i 2008
  • creoDK repræsenterer Københavns Universitet, DTU, CBS og Region Hovedstaden i Bruxelles
  • Siden 2008 har creoDK bidraget til tiltrækning af 78 mio. dk.kr i forskningsmidler
  • creoDK’s partnere står for ca. 40 % af det danske hjemtag fra EU’s FP7 forskningsprogram
  • EU's 8. rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 uddeler 530 mia.kr. i 2014-2020

Med CBS’ indtræden i creoDK-partnerskabet repræsenterer creoDK en stor og vigtig del af dansk forskning og innovation i Bruxelles. creoDK assisterer partnerne med interessevaretagelse over for EU-systemet og benytter sin placering i Bruxelles til at skabe synlighed, opbygge alliancer og indhente information. creoDK blev etableret i Bruxelles i 2008 af Birgitte Wederking, som er chef for kontoret og dets fire medarbejdere.

Læs mere på creoDKs hjemmeside

Redaktør