Coronatest af borgere

Se, hvordan du kan blive testet, og hvor du får svar.
Hvis du har spørgsmål om COVID-19, som du ikke kan finde svar på her på siden, så kontakt myndighedernes fælles coronahotline alle dage kl. 06 - 24 på tlf.: 70 20 02 33, tast 1.


Den 6. – 9. oktober lukkede de sidste offentlige steder med hurtigtest ned

I dagene 6. – 9. oktober lukkede de forskellige offentlige hurtigtest-steder. Herefter kan du kun få en hurtigtest i nødstilfælde. 

Du kan selvfølgelig fortsat få en PCR-test, hvor den gennemsnitlige svartid er 10-12 timer. Husk derfor at planlægge, hvornår du skal bruge dit testsvar.

Smitten i samfundet er nu lav, og det er bl.a. grunden til, at hurtigteststederne er  blevet lukket.

Hurtigtest – hvad er nødstilfælde?

Hurtigtest tilbydes kun i nødstilfælde, hvor du ikke kan vente på et svar på en PCR-test, på et af regionens syv store PCR-teststeder. Hurtigtest gives kun til +6-årige, og børn under 15 år skal være ifølge med en forældre eller værge.

Det er teststedet, der afgør, om du kan få en hurtigtest eller ej.Svar på din test

Du får svar på din test ved at logge på sundhed.dk med NemID - det gælder både PCR- og hurtigtest. Ved test af børn og unge under 15 år skal der logges på med forælders NemID for at se testsvaret. 

Du kan også downloade MinSundhed-appen (eller opdatere hvis du allerede har den) og tilmelde dig notifikationer. Så får du direkte besked, når dit prøvesvar er klar.


Du får svar på testen via de kontaktoplysninger, du selv opgiver på siden.
Hvis du bliver testet, fordi du har symptomer, der kan være tegn på corona, skal du gå i isolation hjemme, indtil du kender svaret.

Indtil du kender testsvaret, skal du gå i isolation hjemme. 

 • Hvis du ER smittet, vil testsvaret vise ”positiv” eller ”påvist”.
 • Hvis du IKKE er smittet, vil testsvaret vise ”negativ” eller ”ikke påvist”.
 • Hvis testsvaret viser ”inkonklusiv”, skal testen tages om.
De fleste vil få svar på deres PCR-test indenfor 10-12 timer.

Svaret på din PCR-test vil blive sendt til din praktiserende læge.

Hvis du er smittet med coronavirus

Hvis din test viser, at du er smittet, skal du gå i isolation, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Du vil blive kontaktet af Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil rådgive dig nærmere om, hvordan du skal forholde dig. Du kan også få hjælp til at opspore, hvem du har haft kontakt med, efter at du er blevet smittet.

Hvis du har modtaget et positivt prøvesvar, og ikke bliver ringet op senest 24 timer efter, at du har fået svar på testen, kan du kontakte Corona-opsporing på telefonnummer 32 32 05 11. 


Hvis du ikke er syg og vil testes

Du kan møde op til PCR-test uden tidsbestilling, eller du kan bestille tid via coronaprover.dk.

Bemærk: På nogle PCR-teststeder tilbydes kun test uden tidsbestilling i dele af åbningstiden.

Du skal bruge mundbind på teststedet, så husk at tage et med.

Se oversigt over teststeder i hele Danmark 

Hvis du er nær kontakt eller har symptomer på covid-19, skal du tage en PCR-test. Hvis du er syg

Hvis du føler dig syg, men IKKE har brug for at tale med en læge

Hvis du er sløj – men ikke så syg, at du har brug for at tale med en læge, bør du benytte en PCR-test. 

Du kan møde op til PCR-test uden tidsbestilling, eller du kan bestille tid via coronaprover.dk.
Gå til coronaprover.dk og følg vejledningen for at bestille tid 


Du skal bruge mundbind på teststedet, så husk at tage et med.

De mest almindelige symptomer på coronavirus er feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsproblemer og hovedpine.

Hvis du er syg og HAR brug for at tale med en læge

Kontakt din læge (eller Akuttelefon 1813 uden for lægens åbningstid), hvis du føler dig syg og har behov for tale med en læge.

Lægen vil vurdere, om du skal tilses af en læge og eventuelt coronatestes. Hvis du skal testes og/eller undersøges, kan der ske tre ting:

 1. lægen vurderer, at du ikke skal tilses af en læge, og beder dig blive testet

  Se oversigt over mobile og faste corona-teststeder i Region Hovedstaden

  Du skal bruge mundbind på teststedet, så husk at tage et med.

 2. lægen henviser dig til en test samme dag, og beder dig booke tid til test på coronaprover.dk. Hvis testen er negativ, kan lægen vælge at tilbyde en fysisk konsultation dagen efter.

 3. lægen henviser dig til undersøgelse samme dag på et hospital. Hospitalet kontakter dig med tid og sted.
Coronatest af børn og unge 2-17 år

Der gælder de samme regler for test af børn og unge 2-17 år, som for voksne, dog kan børn under 6 år ikke blive hurtigtestet, men skal have en PCR-test.

Hvis der skal bookes test på coronaprover.dk til børn og unge i alderen 2 - 14 år, skal der logges på med forælders NemID.

Ved symptomer og sygdom

Barnet skal isoleres, indtil der er svar på testen. 

Dit barn skal selvfølgelig have den omsorg, som barnet har brug for – også fysisk nærhed og kram.

Minimér dog så vidt muligt fysisk kontakt med andre – det er især vigtigt, at barnet ikke ser sine bedsteforældre, da ældre har størst risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus.Nær kontakt til en coronasmittet

Ring til Coronaopsporingen 

Hvis du har været i nær kontakt med en, der er smittet med coronavirus, kan du også været blevet smittet.

Hvis smittekæden skal brydes, er det er vigtigt, at du bliver testet hurtigt – derfor er der reserveret særlige testtider til nære kontakter. 

Ring til Coronaopsporingen på tlf.: 70 20 02 33 og få hjælp til at bestille testtider.


Reglerne gælder også for børn. 

Sådan skal du forholde dig, når du er nær kontakt 


Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:

 • Gå i selvisolation
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Bliv testet to gange: På 4. og 6. dagen efter du var i kontakt med den smittede.

Hvornår er man en nær kontakt?

Du betragtes som en nær kontakt, hvis du:

 • bor sammen med en smittet
 • har haft direkte fysisk kontakt (fx et kram) med en smittet
 • har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (fx er blevet hostet på eller har rørt ved et brugt lommetørklæde)
 • har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person (fx i samtale med personen), der har fået påvist coronavirus
 • som sundhedspersonale eller andre har deltaget i plejen af en coronasmittet borger/patient og ikke har benyttet værnemidler 

Hvis du føler dig syg

Hvis du føler dig decideret syg: Se afsnittet ”Hvis du er syg” her på siden.


Hvis hospitalet, speciallægen eller tandlægen sender dig til test før undersøgelse eller behandling

Hvis du skal testes før din undersøgelse eller behandling, bliver du kontaktet af behandlingsstedet, som oplyser dig om, hvordan du kan blive testet. 

Du skal bruge mundbind på teststedet, så husk at tage et med.

Hjælp til transport

Hvis du skal testes før en aftale på en hospitalsafdeling, kan du have ret til hjælp til kørsel frem og tilbage til corona-podeklinikken.

Du er også velkommen til at kontakte den afdeling, som har indkaldt dig, for at høre om dine muligheder for transport.COVID-19-pas til brug ved rejser i udlandet

Læs mere om COVID-19 pas på sundhed.dk


Udenlandsk turist, udenlandsk studerende eller dansker med bopæl i udlandet

Hvis du ikke er syg og vil testes

Hvis du er dansker med bopæl i udlandet, og du har ingen eller milde symptomer, og du ikke vurderer, at du har behov for at tale med en læge, kan du møde op på et corona-teststed og blive testet. 

Du skal bruge mundbind på teststedet, så husk at tage et med.

Svar på din test

De fleste vil få svar på deres PCR-test indenfor 24-48 timer. 

Hvis du er syg

Hvis du føler dig syg og har behov for at tale med en læge, skal du ringe til den nærmeste praktiserende læge i området. Uden for lægens åbningstid kan du ringe til Akuttelefonen 1813. Mød ikke op hos lægen eller på hospitalet uden en aftale. 

Lægen vil vurdere, om du skal testes. Hvis du skal testes, kan der ske to ting:

 • enten beder lægen dig møde op til en test på et hospital
 • eller også henviser lægen dig til undersøgelse på et hospital, og lægen vil informere dig om tid og sted.

Svar på din test

De fleste vil få svar på deres PCR-test indenfor 24-48 timer.  
Det er vigtigt, at du holder dig i isolation, indtil der er afklaring på dit prøvesvar.Hvordan bliver min test for coronavirus håndteret?

Hvad sker der med mit testsvar, når jeg er blevet testet for coronavirus i en af regionens corona-podeklinikker eller corona-vurderingsklinikker? 

 
Dit testsvar bliver noteret i din elektroniske patientjournal og i andre systemer, som supplerer patientjournalen. Testsvaret vil også blive sendt til den læge, der har henvist dig. Hvis du er henvist af en anden end din praktiserende læge, vil testsvaret også blive sendt hertil.

Hvor længe vil testsvaret stå i min elektroniske patientjournal og andre systemer, som supplerer patientjournalen – og kan jeg få testsvaret slettet?

 
Oplysninger i journaler må ikke slettes eller gøres ulæselige. Hvis det er nødvendigt at rette eller tilføje noget i journalen, skal den oprindelige tekst bevares – med mindre det, der står, er direkte forkert. Hospitalerne har pligt til at opbevare alle journaloplysninger i 10 år (jf. journalføringsbekendtgørelsen nr.530). 

Bliver min test brugt til andre formål end diagnosticering af coronavirus?

 
Ifølge Sundhedsloven (§32) må restmateriale fra diagnostiske undersøgelser gemmes i sikrede biobanker og udleveres til fremtidige forskningsprojekter, hvis der er givet tilladelse fra en Videnskabsetisk Komité og øvrige godkendelser. Det gælder også for en færdiganalyseret prøve for coronavirus – ligesom fx en færdiganalyseret urinprøve taget for at diagnosticere en blærebetændelse. 

Hvis du ikke ønsker, at dit biologiske materiale bliver brugt til fremtidige forskningsprojekter, kan du fravælge det via Vævsanvendelsesregisteret.Redaktør