Dansk-svensk tilbud til barnløse vinder ny stor sundhedspris

Det banebrydende samarbejde ReproHigh vinder Oresund Award på 1,6 millioner kroner.
Næsten hvert femte par i den vestlige verden oplever problemer med ufrivillig barnløshed.

Det gør danske og svenske universiteter og hospitaler noget ved sammen, og det samarbejde - kaldet ReproHigh - modtog 2. december i Malmø den nystiftede pris Oresund Award.

Web-tv: Dansk-svensk tilbud til barnløse vinder ny stor sundhedspris

​​(02:13)

​Samarbejde på tværs af Øresund

Prisen uddeles af Region Hovedstaden og Region Skåne til banebrydende samarbejde omkring sundhedsforskning og behandlinger til glæde for borgerne på begge sider af sundet. ReproHigh har behandlet både mænd og kvinder med kirurgi og medicin og forsket i de bagvedliggende årsager til barnløshed.

- Øresundsregionens hospitaler og universiteter har en stærk faglig ekspertise på fertilitetsområdet, men vi er stærke på forskellige områder, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

- Ved at arbejde sammen øger vi muligheden for at opfylde både danske og svenske pars drøm om at få et barn. Sammen kan vi opnå resultater, som vi ikke ville kunne opnå alene, slutter regionsrådsformanden.

Fire hospitaler og to universiteter

Samarbejdet rummer eksperter fra Herlev Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital samt Københavns Universitet, Skåne universitetssjukhus og Lunds Universitet.

Med Oresund Award, som blev uddelt for første gang i år, følger 1,6 millioner kroner, som skal bruges til at videreudvikle ReproHigh, både inden for forskning og behandling og til at profilere samarbejdet internationalt

Større patientgrundlag er afgørende

- Med samarbejdet samler vi både spidskompetencer og får et større patientgrundlag, hvilket er afgørende for at kunne udføre god forskning. Det åbner også større muligheder for samarbejder med medicinalindustrien, siger Pia Kinhult, formand i Region Skåne.

 - ReproHigh er derfor et eksempel på, hvordan vi ved at arbejde sammen på tværs af Øresund kan tiltrække internationale forskere og formentlig også internationale arbejdspladser til Øresundsregionen, vurderer Pia Kinhult.

Fakta om ReproHigh:

 • Siden 2010 har et dansk-svensk netværk bestående af enheder fra universitetshospitaler i Region Hovedstaden og hospitaler og universiteter i Region Skåne arbejdet tæt sammen i et partnerskab, som er et af verdens førende reproduktionsmedicinske miljøer.
 • ReproHigh fokuserer på at finde og behandle de bagvedliggende årsager til barnløshed og har i 2013 underskrevet en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden og Region Skåne, som bl.a. betyder, at patienter kan udveksles mellem enhederne.
 • Fra Danmark deltager Københavns Universitet, Herlev Hospitals Urologisk Afdeling, Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Rigshospitalets Reproduktionsmedicinsk Laboratorium, Fertilitetsklinik og Afdeling for Vækst og Reproduktion.
 • Fra Sverige deltager Reproduktionsmedicinsk Centrum på Skånes universitetssjukkhus, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö på Lunds Universitet samt Arbets- og Miljömedicin på Lunds Universitet.

Fakta om Oresund Award

 • Det er første gang, at Region Hovedstaden og Region Skåne i fællesskab uddeler sundhedsprisen Oresund Award.
 • For at få Oresund Award skal der være tale om et ligeværdigt og banebrydende samarbejde mellem mindst én part fra sundhedsvæsenet i hver af de to regioner, hhv. Region Hovedstaden og Region Skåne.
 • Prisen går til samarbejdsprojekter, som skaber resultater til gavn for os alle inden for forskning og udvikling, uddannelse, undersøgelse og behandling af patienter, innovation og formidling.
 • Et udvalg på ni medlemmer har bedømt ansøgningerne. I udvalget sidder faglige og ledelsesmæssige repræsentanter fra Danmark og Sverige samt internationale bedømmere.

Læs mere på www.regionh.dk/oresundaward

Yderligere oplysninger:

 • Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 
 • Pia Kinhult, formand for Region Skåne (gennem  pressesekretær Stefan Brandt) tlf. +46 44 309 34 62
 • Projektkonsulent Camilla Christina Bugge, mobil 23 48 35 29 
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør