Der er sket en fejl, men afskedigelser undgås


Som omtalt i medierne har administrationen i Region Hovedstaden lavet en regnefejl ved beregningen af budgettet for 2012 for Hvidovre og Amager hospitaler. Fejlen udgør 37,4 mio. kr.

Blev opdaget ved fornyet kontrol

Det er et kompliceret regnestykke, og hverken administrationen eller hospitalerne havde opdaget fejlen, før en fornyet kontrol af hospitalets gældsafvikling skulle gennemføres i forbindelse med budgetteringen for 2013.

Vil ikke medføre afskedigelser

Det har været udlagt i pressen, som om at fejlen vil medføre afskedigelser, men regionsrådet har besluttet, at Hvidovre og Amager hospitalers budget i 2012 ikke skal ændres. Dermed undgås afskedigelser, som følge af fejlen.

Gældsafvikling i 2016

Et eventuelt mindreforbrug på Hvidovre og Amager hospitalers budget i 2012 kan bruges til nedbringelse af gælden. Resten af den forudsatte gældsafvikling i 2012 udskydes til 2016.

Berører ikke kvaliteten for patienterne

- Det er vigtigt, at kvaliteten over for patienten ikke forringes og glædeligt, at medarbejdere ikke rammes på grund af administrative problemer, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Budget 2013 vedtages 25. september

I budgetforslaget for 2013 er fejlen rettet. Regionsrådet vedtager det endelige budget for 2013 på et regionsrådsmøde den 25. september.

Yderligere information:

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
 
Redaktør