Det gode liv i hovedstadsregionen er kommet på budgettet

​Region Hovedstadens politikere har vedtaget budgettet for 2016. Med beslutningen vedtages også en ambitiøs regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), der skal skabe flere job, mere vækst og bedre levevilkår i hovedstadsregionen.

​Gode uddannelses- og jobmuligheder, en effektiv og miljøvenlig infrastruktur og noget så fundamentalt som lige adgang til rent drikkevand er nøgleord i en ny vækst- og udviklingsstrategi, der skal gøre hovedstadsregionen til et endnu bedre sted at bo og arbejde i. 

Dette er netop besluttet af et bredt flertal i regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor alle partier med undtagelse af Enhedslisten bakker op om regionens budget for 2016 og den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

Du kan læse mere om ReVUS'en her

De nære ting i hverdagen

- Med den regionale vækst og udviklingsstrategi får vi én samlet og klar plan for udviklingen af hovedstaden. Vi flyver højt med en vision om at være en grøn og innovativ metropolregion, som er båret af grøn, sund, smart og kreativ vækst. Men for at vi kan lykkes med de store visioner, skal vi også lykkes med de nære ting, som betyder noget i vores hverdag. F.eks. at der er rent vand i hanerne, at byens legepladser er fri af jordforurening og at der praktikpladser til, at alle unge kan få en uddannelse og foden inden for på arbejdsmarkedet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

En hovedstad i vokseværk forpligter

Når flere mennesker vælger at bo i de større byer, så må udfordringen ifølge Sophie Hæstorp Andersen være at skabe gode livsvilkår for mennesker og attraktive erhvervsvilkår for virksomheder.  Og det gælder især i Greater Copenhagen området, hvor Region Sjælland, Hovedstaden og Skåne danner en samlet metropolregion med 3,8 millioner indbyggere. 

- Vi har et godt afsæt for at blive en stærk europæisk metropolregion og for at gå forrest i konkurrencen med andre internationale storbyer som Hamborg, Berlin eller Stockholm om at skabe nye arbejdspladser. Men det kræver, at vi sætter alle sejl til for at skabe nye arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer, og at vi har et tæt samarbejde med kommunerne og vores omkringliggende regioner, siger hun.

Hverdagens udfordringer

Regionsrådsformanden understreger, at mange af tidens store udfordringer er regionale udfordringer, som vi alle vel at mærke oplever i hverdagen. 

- Tusindvis af mennesker spilder tid på at sidde i kø væk fra familie eller arbejde. Virksomheder skriger efter faglært arbejdskraft, og for mange unge kigger langt efter en praktikplads. Flere steder halter mobildækningen. Og på klimasiden ser vi stigende mængder regn oversvømme folks kældre. Fælles for udfordringerne er, at de ikke stopper ved kommunegrænserne. Derfor er vi nødt til at samarbejde mere mellem kommuner, regioner, erhvervsliv og uddannelsessteder, siger regionsrådsformanden. ​

Udvikling for 1 mia. kroner

Sophie Hæstorp Andersen henviser til, at ReVUS'en sætter retningen for i alt ca. 1 mia. kroner, som Region Hovedstaden årligt bruger på regional udvikling. Herunder indeholder ReVUS'en flere konkrete mål og investeringer, som eksempelvis:

  • ​Investeringer i supercykelstier, busser og en letbanelinje, der gør det nemt at komme til og fra arbejde fra den ene kommune til den anden.
  • Oprensning af jordforurening, sikring af grundvandet og CO2 reduktion, der skal gøre regionen til et endnu grønnere og mere attraktivt sted at bo og leve i.
  • Investeringer i bedre mobil- og bredbåndsdækning, der skal gøre det attraktivt at besøge, bo og drive virksomhed i regionen.
  • ​Investering i løft af erhvervsuddannelser og flere attraktive og relevante uddannelsestilbud af høj kvalitet for at sikre mere kompetent arbejdskraft i regionen.Redaktør