Det midlertidige kræftudvalg afslutter sit arbejde

​For to år siden besluttede regionsrådet at oprette et særligt tidsbegrænset kræftudvalg, som nu lukker med udgangen af 2015. Formålet var at skærpe regionens fokus på kræftområdet, og arbejdet har haft succes med at identificere og iværksætte initiativer til at forbedre nøgleområder indenfor kræftbehandling. Opgaverne bliver fra 2016 permanent båret videre i Sundhedsudvalget.

Det var med et særligt øje på kræftpakkeforløbene og det stigende antal kræftsyge, at regionsrådet 1. januar 2014 etablerede Kræftudvalget som et midlertidigt udvalg. Små to år senere kan regionsrådet se tilbage på et succesfuldt forløb, hvor der er sket store fremskridt på kræftområdet i Region Hovedstaden. Blandt andet er målopfyldelsen for hovedhalskræft og prostatakræft steget betydeligt under Kræftudvalgets virke.

Bredt samarbejde gavner patienterne

Kræftudvalget har også arbejdet med samarbejde og videndeling med omkringliggende regioner om behandling af kræftpatienter. Greater Copenhagen danner en naturlig ramme for et potentielt samarbejde, og med afsæt i kræftudvalgets indsats arbejdes der nu henimod at få etableret et samarbejde med Region Skåne om, at kræftpatienter kan modtage behandling med protonterapi (partikelterapi) på Skandion Klinikken i Uppsala, Sverige. Kræftudvalget har også sat fokus på at få etableret et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Målet er, at der ved Herlev Hospital skal etableres en kræftrådgivning, så kræftpatienter og pårørende kan modtage støtte tæt på behandlingsstedet. 

Arbejdet fortsætter

- Jeg er meget stolt over de resultater, vi har opnået med Kræftudvalget. Vi har med en meget fokuseret indsats formået at løfte kræftbehandlingen i regionen, og vi har igangsat spændende initiativer, som Sundhedsudvalget nu skal arbejde videre med, siger Mette Abildgaard (C), formand for kræftudvalget.

Kræftudvalget har desuden haft fokus på hurtig udredning, sammenhængende patientforløb, screeningsprogrammer og meget mere. Alle de erfaringer bliver nu ført videre i Sundhedsudvalget, som overtager Kræftudvalgets opgaver. 

Redaktør