”Det skal være tydeligt, hvilken vej vi skal gå og hvorfor”

​Lægesekretærerne skulle under COVID-19 i foråret både vænne sig til nye opgaver, kolleger og arbejdssteder. Det krævede både stram organisering og empatisk lederskab.

Vent...

Ledende lægesekretær for medicinsk afdeling M på Amager og Hvidovre Hospital Camilla Hildebrand Andersen skulle pludselig løbe en del stærkere end normalt i foråret. Hun er blevet indstillet til Lederprisen, hvor temaet i år er ledelse i en turbulent tid. Som ansvarlig for 32 lægesekretærer skulle hun organisere, hvordan ambulatorierne, sengeafsnittene og akutklinikken skulle understøttes, da COVID-19 ramte:

”Det var turbulent. Vi begyndte at lukke ambulatorierne ned, aflyse tider og en masse patienter skulle informeres om at de desværre kom på venteliste. Samtidig skulle vi forberede en del af lægesekretærerne på nye opgaver, da de skulle til Hvidovre Hospital for at hjælpe med sekretærorganiseringen på et af COVID-afsnittene” fortæller hun. 

Camilla Hildebrand Andersen stod med det ledelses- og driftsmæssige ansvar i samarbejde med den ledende lægesekretær på Amager Hospital. Hun kunne ikke kun trække på personale fra egen akutklinik, da de også var pressede af det store patientindryk. Derfor var opgaven bl.a. at forberede lægesekretærer fra ambulatoriet på nye arbejdsopgaver og en ny matrikel. Derudover skulle der også opbygges en vagtplan, så der var hjælp til rådighed i døgndrift: 

”Vi tænkte at udover man skulle skifte arbejdsplads, var det vigtigt, at man vidste hvor og hvornår man skulle på arbejde og her var der seks sekretærer, der meldte sig frivilligt til at danne overblikket. Jeg synes at det skulle være de samme personer, så de havde noget fagligt fællesskab og kunne lære Hvidovre Hospital at kende,” siger hun og uddyber om selve arbejdet med at koordinere de ændrede vagtplaner: 

”Vi skulle tilrettelægge arbejdstiden anderledes end normalt, med en ambition om at alle kendte deres vagter med fire ugers frist. Det var dog ikke muligt i midten af marts, men vi var faktisk klar efter 7-10 dage.”

Tilfredshed trods ændrede arbejdstider

Dag- og aftenvagter skiftede på ugentlig basis, så der var en gennemskuelig plan og det skabte stor tilfredsstillelse hos medarbejderne, at de i god tid vidste, hvornår de skulle på arbejde. 

”Jeg er meget glad for at vi valgte denne løsning, så det ikke skabte usikkerhed og man vidste, hvad man havde at gøre. Det tror jeg gav tryghed i en tid, hvor ingen af os vidste, hvad morgendagen bragte.”

Lægesekretærerne skulle vænne sig til nye arbejdsgange, der bl.a. involverede kendskab til AKA-systemet i Sundhedsplatformen, der er et modul, der bruges akutafsnittene. Halvdelen af de lægesekretærer, der blev udlånt til Hvidovre Hospital skulle også vænne sig til helt nye arbejdsfunktioner. Omrokeringerne krævede tydelige rammer:

”Vi sørgede for at der lå vejledninger og i starten brugte vi meget tid på at skabe nogle rammer, så alle kunne udføre deres funktion, også selvom de blev i tvivl,” siger Camilla Hildebrand Andersen.

Den mentale sundhed i fokus

Udover de logistiske og faglige forandringer, havde Camilla Hildebrand Andersen også stor fokus på lægesekretærernes mentale sundhed:

”Det var afgørende at vi var træfbare og synlige. Pludselig skulle jeg være på to matrikler og jeg prioriterede specielt at være til stede på Hvidovre Hospital, hvor mine kolleger ikke var vant til at arbejde. De var ude på fremmed grund, og det gør det bare lidt sværere, når man ikke engang ved, hvor kantinen er og i en meget travl tid også skal vænne sig til nye kolleger. Det er også sådan vi fanger de små ting og de øjeblikke, hvor man bare skal lytte.”

En holdindsats frem for alt

Camilla Hildebrand Andersen har taget nogle vigtige erfaringer med videre, men først og fremmest er det vigtigt at gå forrest som leder:

”Jeg tror det er vigtigt som leder i turbulent tid at gå forrest. Der er ikke tid til de dybe tanker, så jeg skal som leder gå forrest og vise vejen. Normalt har vi tid til faglige drøftelser, men det var der ikke tid til. Jeg tror de fleste af os kan leve med næsten, hvad som helst, så længe det er tydeligt, hvilken vej vi skal gå og hvorfor,” fortæller hun og afslutter med at bekræfte sin egen antagelse: 

”Man kan være nok så en dygtig leder, men det foregår i samspil og jeg synes vi i fællesskab er kommet godt igennem og har fået nogle gode erfaringer. Der har været et godt sammenspil med kolleger, lederkollegaer og min egen ledelse. Det er en stor anerkendelse at blive indstillet til Lederprisen, men det er vigtigt, at understrege, at det ikke kunne være muligt uden samspillet med mine kollegaer og ledelse.”
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor