Ekspertråd: Sundhedsplatformen er blevet et sundhedsprojekt

Efter genbesøg i Region Hovedstaden konstaterer to medlemmer af det eksterne ekspertråd, at der er markante fremskridt i arbejdet med at forbedre og udvikle den digitale patientjournal

På bestilling af koncernledelsen i Region Hovedstaden har to medlemmer af Ekspertrådet efter årsskiftet været på genbesøg for at se på, hvordan regionen arbejder med de anbefalinger i arbejdet med Sundhedsplatformen, som de fik af Ekspertrådet i august 2019.

Det er formand for Ekspertrådet og tidligere koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark Lilian Mogensen og tidligere IT-direktør i Nykredit Lars Mathiesen, der har kigget regionen i kortene og talt med en lang række nøglepersoner på hospitaler og i it-organisationen.

Anbefalinger fulgt

Lilian Mogensen konstaterer, at langt de fleste af Ekspertrådets anbefalinger fra første besøg er implementeret med stor effekt.

"Vi har oplevet, at der på alle ledelsesniveauer og blandt medarbejdere – både på hospitaler og i IT-organisationen – tages et stort ansvar for i et partnerskab at forbedre og videreudvikle Sundhedsplatformen i hverdagen på hospitalerne. Det er blevet et sundhedsprojekt - og ikke et IT-projekt, hvor klinikerne har sat sig solidt for bordenden," siger Lilian Mogensen.

Hun anerkender, at hospitalerne har sat sig tydeligt i spidsen for den vigtige ledelsesopgave med at få forbedringerne til at virke i hverdagen på hospitalerne.

Samtidig er hendes og Lars Mathiesens vurdering, at Center for IT, Medico og Telefoni har øget professionaliseringen inden for alle IT-discipliner og fungerer som teknologisk partner for hospitalerne, der implementerer forbedringer med høj kvalitet og stor effekt for sundhedspersonalet i hverdagen.

"Mest for flest"

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for, at det er Ekspertrådets vurdering, at hospitalerne i samarbejde med it-folkene har haft fuld fokus på at indfri de politiske mål om mere tid til patienten, højere kvalitet, færre fejl i systemet, bedre adgang til data og mere inddragelse af patienten.

"Der er lyttet til Ekspertrådets anbefalinger, og læger og sygeplejersker har sat sig ledelsesmæssigt for bordenden. Det har givet fokus på at forbedre, hvor der er størst efterspørgsel hos det sundhedsfaglige personale, og hvor effekten er "mest for flest," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der understreger, at der fortsat er stort politisk fokus på udviklingen af Sundhedsplatformen - og den øvrige digitalisering af sundhedsvæsenet.

"Under vores besøg har vi oplevet en stigende accept og erkendelse af, at Sundhedsplatformen er en nyttig platform i hverdagen, men der er ikke grund til at stå med armene i vejret. Der er et stykke vej, inden Sundhedsplatformen opleves som en optimal hjælp i hverdagen," siger Lilian Mogensen.

Regionsdirektør Jens Gordon Clausen understreger også, at der fortsat er brug for ledelsesmæssigt og fokuseret arbejde med Sundhedsplatformen:

"Realiteten er, at vi har hårdt arbejde foran os i de kommende år for at nå potentialet i den elektroniske patientjournal."


De to eksterne eksperter er kommet med en række anbefalinger til det videre arbejde med den digitale patientjournal.

  • STRATEGI - En overordnet strategisk retning for videreudvikling af Sundhedsplatformen, der skal hænge sammen med digitaliserings- og investeringsstrategi, hvor der er balance mellem innovation, forbedringer, vedligehold og løbende drift.

  • TEMPO OG EFFEKT - Sundhedsplatformen tilbyder mange muligheder, og den digitale udvikling går stærkt. Der skal holdes øje med tempo og effekt af de forbedringer, der prioriteres.

  • IMPLEMENTERING i BUND - At der udvælges få strategiske fokusområder med stor effekt for patienter og personale, som så implementeres i bund. Eksempelvis har COVID-19 vist, at Sundhedsplatformen giver mange muligheder for digital involvering af patienter, bla. via videokonsultationer.

  • STORE SKRIDT - Vigtigt, at der måles på effekten af forbedringerne i hverdagen på hospitalerne. Det er afgørende, at der ikke videreudvikles i "småtingsafdelingen". Det skal være store skridt, hvor der opleves store forbedringer hos patienterne eller i hverdagen på hospitalerne

  • FORANDRINGSLEDELSE - At hospitalerne på alle ledelsesniveauer fortsat har fokus på forandringsledelse. Teknologi implementerer ikke sig selv, det gør Sundhedsplatformen heller ikke. Der er fortsat ny funktionalitet i Sundhedsplatformen, som ikke er kendt hos de daglige brugere og som vil lette hverdagen betydeligt.

  • PROFESSIONALISERING - At Center for It, Medico og Telefoni fortsætter rejsen med at professionalisere alle IT-discipliner, så hospitalernes tilfredshed med partnerskabet øges.

    Læs Ekspertrådets rapport fra genbesøget 2021.pdf


Yderligere info via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588 eller presse@regionh.dk
Redaktør