Ekspertråd skal følge Sundhedsplatformen

​Udrulningen af Sundhedsplatformen har skabt en række udfordringer, som både medarbejdere og Statsrevisorerne har kritiseret. Derfor har koncerndirektionen indgået aftale med et råd af eksterne eksperter, der skal risikovurdere og komme med input til opgraderingen af Sundhedsplatformen og af Landspatientregistret (LPR3) i februar 2019 og arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen. 
Vent...

Koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen ser frem til af få eksterne eksperters blik på arbejdet med Sundhedsplatformen:

"Vi står nu overfor en opgradering af systemet – og vi sætter alle sejl til for at sikre en langt bedre udrulning denne gang, når vi opgraderer Sundhedsplatformen til februar. Derfor har vi allieret os med nogle dygtige personer, som hver især har stor erfaring med og indsigt i komplekse it-projekter og organisationsforandringer. De kan stille de rigtige spørgsmål, udfordre os på det, vi allerede gør og vurdere risici og faldgruber i udrulningen og den løbende forbedring."

Jens Gordon Clausen understreger, at beslutningen om at udpege et ekspertråd ikke er et udtryk for manglende tillid til regionens egne IT-medarbejdere og ledere.

"Vi har rigtigt mange dygtige medarbejdere, som hver dag arbejder professionelt og ihærdigt på at forbedre blandt andet lægernes og sygeplejerskernes muligheder for at bruge Sundhedsplatformen og vores andre IT-systemer. Jeg forventer, at ekspertrådet med deres erfaringer med lignende store forandringsprojekter kan løfte blikket fra hverdagens drift og hjælpe regionens øverste ledelse med at blive skarpere på de store linjer og risici i arbejde med opgradering og forbedringer af Sundhedsplatformen.

Politisk ønske bag ekspertrådet

Nedsættelsen af ekspertrådet sker på baggrund af Rigsrevisionens kritiske undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016. Politikerne i regionens forretningsudvalg reagerede på Rigsrevisionens undersøgelse ved at stille en række krav til administrationen – blandt andet, at man skulle involvere eksterne eksperter, der har erfaringer med implementering af store IT-systemer.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at kritikken skal tages alvorligt, og at det er nødvendigt også at trække på erfaringer udefra, hvis vi skal i mål:

"For mig handler det her om, at vi skal have et IT-system, som fungerer i medarbejdernes hverdag, så de kan bruge deres kræfter og energi på patienterne. Vi har fra politisk side sat gang i en lang række forbedringer, og jeg synes, det er rigtigt fornuftigt, at koncerndirektionen nu også inddrager nogle stærke, eksterne eksperter i arbejdet," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta 

  • Formand for ekspertrådet er Lilian Mogensen, som er tidligere Koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark. De øvrige medlemmer af rådet er Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM, Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit, Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske Bank, Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit, Erik Jylling, læge og sundhedsdirektør Danske Regioner.
  • Ekspertrådet nedsættes af Region Hovedstaden, og skal først og fremmest rådgive regionenens koncerndirektion og politikere – men der vil være dialog og koordinering med Region Sjælland, som også har Sundhedsplatformen.
  • Ekspertrådet vil frem mod januar hovedsageligt fokusere på opgraderingen til Sundhedsplatformen og overgang til LPR3 til februar 2019 - og vil i foråret fokusere på arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen.
  • Ekspertrådets medlemmer ydes et honorar, der er sammenligneligt med vederlag i tilsvarende råd.

Læs kommissorium for ekspertråd. 

Yderligere oplysninger

  • Koncerndirektør Jens Gordon Clausen via regionens pressevagt 70209588 eller presse@regionh.dk
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70209588 eller presse@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor