​​

El-køretøjer skal stå for sygetransporter i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Akutberedskab har ovenpå en udbudsrunde indgået en aftale med Falck om den liggende sygetransport for de næste fem år. Med aftalen hjælpes den grønne omstilling på vej, da den som noget nyt indebærer, at 30 procent af kørslerne skal være med el-køretøjer.

Region Hovedstadens Akutberedskab har indgået kontrakt med Falck om at stå for de liggende sygetransporter i regionen fra 1. august 2024 og fem år frem. De liggende sygetransporter bliver brugt til at transportere sengeliggende patienter mellem eget hjem og hospital eller ved overflytning mellem hospitaler.

Med den nye aftale tager regionen et stort skridt hen imod en større klimavenlighed på sundhedsområdet, for med aftalen forpligter Falck sig til, at 30 procent af de liggende sygetransporter skal være eldrevne. I dag er der ingen el-køretøjer blandt de liggende sygetransporter, men en række af regionens akutbiler er eldrevne samt en af Falcks ambulancer.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er begejstret for udsigten til at udvide flåden af ambulancer og akutbiler med flere el-køretøjer. Han roser aftalens ambitiøse grønne fokus, som bringer Region Hovedstaden et stort skridt videre, hvad angår klimavenlige sygetransporter:

"Et enigt regionsråd stemte for nyligt for regionens klimamålsætning om en halvering af CO2-udledningen frem til 2030. Det er meget ambitiøst, og med denne aftale sikrer vi, at en betydelig del af vores sygetransporter fremover skal køre på el, hvilket jo er endnu et stort skridt i den rigtige retning. Vi er stolte af sammen med Falck at forpligte os på en aftale med så tydeligt et klimafokus," siger Lars Gaardhøj.

 

Fortsat samarbejde betyder stor stabilitet

Region Hovedstaden har i forvejen et stort samarbejde med Falck om sygetransport og ambulancedrift, og konstitueret direktør i Akutberedskabet Thomas Reimann er glad for at fortsætte samarbejdet med den nye aftale.

"Vi er glade for nu at have indgået en aftale med Falck, som sikrer de mange liggende sygetransporter, vi skal varetage i regionen hver dag. Det har været en god og grundig udbudsproces, og jeg er meget tilfreds med resultatet," siger Thomas Reimann.

Regionen modtog tre bud på opgaven, herunder et kontrolbud og et bud fra svenske PreMedic, og Falck vandt opgaven med det stærkeste bud til den bedste pris.

"Vi er glade for at kunne fortsætte vores allerede gode samarbejde med Falck. Falck varetager også i dag den liggende sygetransport, og den nye aftale betyder derfor stor stabilitet – både for medarbejderne, for borgerne og ikke mindst for Akutberedskabet, som er ansvarlig for at sende køretøjerne ud. Og så er det jo også et stort plus, at det bliver grønnere kørsler," siger Thomas Reimann. ​

Fakta

  • Region Hovedstaden varetager i gennemsnit 236 daglige liggende sygetransporter, så Falck forpligter sig med opgaven til i omegnen af 86.000 årlige kørsler.
  • Region Hovedstadens Akutberedskab er ansvarlig for regionens ambulancer og for de siddende og liggende sygetransporter. Falck varetager 75 procent af regionens ambulanceberedskab, mens Akutberedskabet selv varetager 25 procent.

  • Regionen sendte i foråret 2023 de liggende sygetransporter i EU-udbud. Efter valget af Falck har der været en stand still-periode. Der er ikke modtaget indsigelser, og aftalen er nu underskrevet. 

  • I det daglige er det Akutberedskabet, der sender sygetransporter ud via regionens vagtcentral i Ballerup. Vagtcentralen visiterer borgere til akuthjælp, når de ringer til Akuttelefonen 1813 og alarm 1-1-2 med sundhedsfaglige spørgsmål.


For yderligere information

  • Kontakt pressevagten i Region Hovedstaden på 7020 9588 / presse@regionh.dk ​


Redaktør