Er du interesseret i at etablere læge-praksis eller praksisfællesskab i Ishøj Kommune?

​Region Hovedstaden har to ledige kapaciteter i Ishøj Kommune, der ønskes besat snarest muligt. Som praktiserende læge i Ishøj Kommune vil du komme til at spille en vigtig rolle i sundhedsfaglig forebyggelse og behandling af borgerne i Ishøj Kommune.

​Ishøj Kommune er en kommune med 23.000 indbyggere beliggende tæt på København. Der er kun 21 kilometer fra Rådhuspladsen i København til centrum af Ishøj.

Ishøj kommune

Ishøj Kommune kan tilbyde et lægefagligt spændende arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem læger, patienter og kommunen med nem indgang til alle relevante sundhedsfaglige personer. 38 procent af borgerne har anden etnisk baggrund end dansk. Der er mange familier, der har boet i kommunen i flere generationer, og du kan forvente en rimelig stabil patientgruppe, som du får et godt kendskab til. Kommunen har mange kortuddannede, ledige og borgere med en lav gennemsnitsindkomst, hvilket giver nogle sundhedsmæssige udfordringer, men samtidig er der også mange ressourcestærke borgere i kommunen – for eksempel er ingen af de almene boligområder på ghettolisten. Kommunen har desuden et rigt foreningsliv.

Ishøj Kommune har en lang række sundhedsfaglige specialistfunktioner, du som praktiserende læge kan trække på. Kommunen stiller desuden en kontaktperson til rådighed for den nye praksis, og der vil fra 2018 være en socialrådgiver eller en hjemmevejleder, som fungerer som bindeled mellem kommunen, udsatte borgere og almen praksis. Dette skal sikre, at du kan koncentrere dig om de lægefaglige opgaver. Derudover hjælper kommunen gerne med at finde attraktive praksislokaler centralt i Ishøj, eventuelt i Ishøj Bycenter.

Kontaktinformation

Du er velkommen til at kontakte velfærds- og undervisningsdirektør Lisbet Lentz (mail ll@ishoj.dk) eller på tlf. 43 57 73 85 for eventuelle spørgsmål.

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til de ledige kapaciteter i Ishøj Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke (mail: teb@regionh.dk).

Du er også velkommen til at kontakte praktiserende læge og formand for PLO-Ishøj Thomas Birk Kristiansen (mail thomasbirk@dadlnet.dk) for oplysninger om det kommunale lægelaug og samarbejdet med kommunen.

Sundhed.dk

Læs mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger under 'Information til praksis' på sundhed.dk - også hvis du skal etablere praksis for første gang. Det er f.eks. muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regionalt-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Har du lyst til spændende og faglige udfordringer i Ishøj Kommune, så udfyld og send et ansøgningsskema.

Find ansøgningsskemaet på Sundhed.dk og læs mere om mulighederne for at etablere dig som praktiserende læge i Ishøj Kommune.

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv., blive lagt vægt på forhold omkring praksis, f.eks. klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske snarest muligt og gerne inden for ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 12. januar 2018, kl. 10.00.
Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk.

Redaktør