​​​​

Få indflydelse på udviklingen af Min Sundhedsplatform

​Er du patient eller pårørende i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, og vil du sætte dit aftryk på udviklingen af en digital patientplatform med mere end 1,2 millioner brugere. Så kan du nu ansøge om at blive en del af Patient- og pårørendepanelet for Min Sundhedsplatform.

Min Sundhedsplatform er Region Hovedstadens og Region Sjællands digitale mulighed for at følge med i behandlingen som patient og pårørende. Vi har over 400.000 aktive brugere – dvs. både patienter og pårørende, som logger på op til flere gange ugentligt for at se prøvesvar, følge med i deres aftaler eller skrive beskeder til deres afdeling.

Min Sundhedsplatform henvender sig til unge og ældre på tværs af geografi, uddannelse og baggrund og skal derfor være nem at forstå og enkel at bruge. Derfor har vi brug for din hjælp.

Fortæl om din oplevelse med Min Sundhedsplatform

MinSP patient- og pårørendepanelet har ca. 20 deltagere, som mødes for at give input til Min Sundhedsplatform. 

Når du tilmelder dig panelet, får du mulighed for at: 

  • ​Drøfte dine digitale oplevelser som patient med bl.a. IT-udviklere og sundhedsfaglige samt høre faglige input fra eksperter på området 

  • Deltage i online brugertests af nye funktioner på web eller app og give input til disse

  • Deltage i interviews, så vi får mere viden om din oplevelse med Min Sundhedsplatform. 

Panelet har i tidens løb haft indflydelse på alt fra til- og fravalg af notifikationer, hvordan blodprøver bliver vist og at gøre nemmere at finde rundt mellem de forskellige menuer og funktioner. 

Sådan foregår det

Panelet mødes fysisk to gange om året til og derudover ad hoc online, hvis der er behov for det. Medlemskab af panelet er ulønnet, men du får dækket udgifter til transport, og der vil være forplejning til de fysiske møder. 

Vi forventer, at du så vidt muligt deltager i: 

  • ​To årlige fysiske møder fra kl. ca. 17.00 - 20.00 

  • Kortere ad-hoc møder når behovet for feedback fra panelet opstår. Disse møder foregår online og ligger sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. 

  • Læsning af e-mails og materialer i forbindelse med møderne

Ansøg om deltagelse i panelet

Der mangler aktuelt fem deltagere i panelet. Ansøg med et kort skriv, hvor du kommer ind på:

  • ​Din motivation for at deltage. 

  • Om du er patient og/eller pårørende. 

  • Hvad du bruger af digitale løsninger som apps eller hjemmesider som patient og/eller pårørende. 

Send det til os (via borger.dk, brug NemID) - så svarer vi på, om du er kommet med i panelet​​

Vi ønsker en bred sammensætning i panelet. Vi udvælger de fem deltagere, vi har behov for, og alle får en tilbagemelding. Der er løbende udskiftning i panelet, så der vil komme flere chancer for at deltage, også hvis du ikke kommer med denne gang.


Redaktør