Færre opkald til 112 nytårsnat i Region Hovedstaden

​Nytårsaften og særlig nytårsnat er blandt de travleste tidspunkter på året, og i år var heller ingen undtagelse i Region Hovedstaden. I år har borgerne ringet 465 gange til AMK-Vagtcentralen 112 fra kl. 18.00 den 31. december til kl. 6.00 nytårsmorgen. Sidste år der 540 opkald til 112, og dermed er der sket et fald i forhold til sidste år.​

Færre opkald til akuttelefonen 1813

Også Region Hovedstadens akuttelefon 1813 har oplevet et fald i antallet af telefonhenvendelser. Borgerne har ringet i alt 771 gange fra kl. 18.00 den 31. december til kl. 06.00. Sidste år var der 880 opkald i samme periode. Ventetiden før kl. 24.00 var på 32 sekunder, og siden kl. 00.00 har den gennemsnitlige ventetid været på 4 minutter.

Stadig en travl nytårsaften og morgen

​Med i alt 398 ambulancekørsler og 27 kørsler med akutlægebiler, har det dog stadig været en travl nytårsaften og nat på Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral.

Sådan lyder den samlede opgørelse fra AMK-Vagtcentralen, der siden maj 2011 har stået for alle 112-opkald, der kræver en sundhedsfaglig vurdering. Opgørelsen dækker nytårsaften og morgen fra kl. 18:00 til 06:00.

Mange ambulancekørsler

​Trods mange udrykninger med ambulancer og akutlægebil i regionen har der været færre kørsler i år sammenlignet med sidste år. I år har der således været i alt 398 kørsler mod 428 kørsler sidste år.

Færre skader relateret til fyrværkeri

I år har der samlet været i alt 37 skader relateret til fyrværkeri. Heraf 15 øjenskader, 11 håndskader, og 9 brandskader. Der er tale om et væsentligt fald i forhold til håndskader, som sidste år lå på 43, men også på det samlede antal skader relateret til fyrværkeri, som var helt oppe på 90 sidste år.​


​3 personer indlagt med øjenskader

I Region Hovedstaden har der i år været 3 patienter indlagt med alvorlige øjenskader på grund af nytårsfyrværkeri – heraf kommer 2 patienter fra Region Hovedstaden og 1 patient fra Region Sjælland. Derudover har 9 patienter været indlagt ambulant. På landsplan har i alt 10 patienter været indlagt med alvorlige øjeskader.​​


FAKTA

  • I maj 2011 overgik opgaven med at modtage og vurdere sundhedsfaglige 112-opkald til regionerne.
  • Det er AMK-Vagtcentralen (AMK står for Akut Medicinsk Koordinationscenter), der modtager opkaldene. På AMK-Vagtcentralen sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald.
  • Ved en del af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance, akutlægebil eller helikopter.
  • På en nytårsaften er der typisk ca. fire gange flere sundhedsfaglige opkald til 112, sammenlignet med en gennemsnitlig dag.
  • Hovedparten af 112 opkaldene bliver modtaget i tiden efter midnat. I år var der 250 opkald mellem kl. 00.30 og 02.30.
  • 112 er et landsdækkende nummer. Dette nummer skal bruges ved akutte livstruende sygdomme og ulykker.
  • I Region Hovedstaden kan borgere desuden ringe til Akuttelefonen 1813 for at få hjælp til akut opstået sygdom og tilskadekomst, som ikke er livstruende.

​​Yderligere oplysninger:

Region Hovedstaden, AMK Vagtcentralen, vagthavende læge, tlf. 45 11 98 14, eller pressevagten på Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

​​​ 

Redaktør