​​​​

Færre patienter får farlig diaré-bakterie


Markant og koordineret indsats har virket over for Clostridium difficile 027

Brintoverilte og sølvioner bekæmper bakterier

En maskine som står ovre i hjørnet og sender en tåge af brintoverilte og sølvioner ud i luften, som desinficerer hele rummet.

Effektiv indsats mod bakterie viser resultater

Det er blot et af de mange effektive modtræk, som Region Hovedstaden har foretaget mod infektioner med bakterien Clostridium difficile – en indsats som nu giver flotte resultater.

30 % færre ny tilfælde af smittede patienter

Der har nemlig været et fald i Region Hovedstaden i antallet af nye patienter med Clostridium difficile på 30 procent over de seneste 13 måneder, sammenlignet med de to foregående år.

Problemet er blevet taget alvorligt

- Det er et betydeligt fald, som kun kan tilskrives, at vi har taget problemet meget alvorligt og sat ind, hvor vi kunne, siger kvalitetschef Inge Kristensen.

Hyppigste årsag til diaré

Infektion med Clostridium difficile er den hyppigste årsag til, at patienter får diaré i løbet af en indlæggelse på hospitalet, og det kan være farligt for ældre og skrøbelige patienter.

God håndhygiejne er afgørende

Smittekilden er afføring fra patienter som er syge med diarre pga. Clostridium difficile. Smitteoverførsel kan ske fra en patient til en anden ved direkte kontakt, via personalets hænder eller indirekte via overflader som borde, lamper og armlæn forurenet med sporer. Det er derfor utrolig vigtigt med god håndhygiejne både hos patienter og plejepersonale (håndvask efterfulgt af hånddesinfektion) for at afbryde smittevejen.

Kæmpet med problemet siden epidemi i 2009

I 2009 blev Region Hovedstadens hospitaler ramt af en epidemi af en særlig type Clostridium difficile kaldet 027 (forkortet CD027). Denne type har også givet store hospitalsudbrud flere steder i udlandet.

8 effektive modtræk mod CD027

Region Hovedstaden satte ind med en række initiativer, som man nu kan se virkningen af:

 • Regional overvågning af CD027 blev iværksat foråret 2009
 • Desinficerende rengøring med et klorholdigt middel på isolationsstuer (klor dræber sporer)
 • Regional infektionshygiejnisk vejledning vedrørende patienter med maveinfektion er udarbejdet
 • ERFA-gruppe for Clostridium difficile er oprettet
 • Gratis vancomycin til alle patienter med Clostridium difficile.
 • Regional behandlingsvejledning for patienter med C.difficile infektion er udarbejdet
 • Anskaffelse af Glosair, en maskine der forstøver hydrogen peroxid med sølvkationer og desinficerer
 • ”Task Force”overvåger hospitalserhvervede infektioner i hovedstadsregionen med det erklærede formål at halvere antallet indenfor 4 år.

Bekæmpelse kræver konstant fokus

- Det kan være meget svært at få bugt med Clostridium difficile, og derfor er vi nødt til at sætte ind mange steder og hele tiden holde fokus. Ellers risikerer vi igen at få en stigning, siger overlæge Bente Olesen fra Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital, og fortsætter: -

Faldet i Region Hovedstaden er et resultat af en stor tværfaglig indsats, og vi er godt på vej til en halvering af nye tilfælde af CD027.

Også behandling uden for hospitalet

Op mod 40 procent af CD027- patienter får tilbagefald flere uger eller måneder efter det første diarretilfælde, og mange af dem er derfor derhjemme, når det sker. I Region Hovedstaden er der derfor etableret fem ambulatorier, som behandler patienter med Clostridium difficile henvist af praktiserende læge.

Gratis medicin i særlige ambulatorier

Ambulatorierne findes på Bispebjerg, Bornholm, Herlev, Hillerød og Hvidovre Hospitaler. Her bliver patienterne vurderet af specialister på området og får udleveret medicinen Vancomycin gratis.

Patienterne må ikke blive syge af at komme på hospitalet

Udviklingen glæder regionsrådet.

- Vi har sat ind alle steder, både på hospitalet og når folk er kommet hjem, for at få bugt med bakterien. Vi skylder patienterne, at de ikke bliver mere syge af at komme på hospitalet, og det ser ud til, at vi er godt i gang med at nå det mål, siger Kirsten Lee (R), formand for Region Hovedstadens udvalg for kvalitetsforbedringer.


Yderligere oplysninger hos:

 • Kirsten Lee (R), formand for udvalget for kvalitetsforbedringer, mobil 20 20 11 56
 • Inge Kristensen, kvalitetschef i Region Hovedstaden, mobil 22 16 81 61
 • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør