Fakta om 1813


Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Akuttelefonen 1813.

Hvornår skal man ringe til 112? Og 1813? Og egen læge?

 • Du skal ringe 112 ved akut livsfare
 • Du skal ringe 1813 i alle andre tilfælde, hvor du har akut brug for hjælp uden for din egen læges åbningstid
 • Du skal ringe 1813, hvis du vil på en akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestue)
 • Du skal ringe til din egen læge, hvis du har brug for hjælp ved sygdom og mindre skader inden for din læges åbningstid.

Hvad kan 1813 hjælpe med?

 • 1813 kan rådgive dig, så du selv kan tackle sagen eller gå til egen læge
 • 1813 kan henvise dig til en specifik akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestue) afhængig af dit behov og de aktuelle ventetider
 • 1813 kan henvise direkte til hospitalsindlæggelse, når det er relevant
 • 1813 kan henvise til akut tandlægehjælp, hvis du får en tandskade eller pludselig tandpine
 • 1813 kan guide dig til det rette tilbud, hvis du har brug for akut psykiatrisk hjælp
 • Ved akut livstruende sygdom eller skade skal du fortsat ringe 112. Ringer du alligevel 1813, kan 1813 rekvirere ambulancer
 • 1813 oplyser, hvornår du kan forvente at blive behandlet, hvis du bliver henvist til en akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestue). På den måde kan du vente hjemme, hvis der er ventetid.

Hvem tager telefonen hos 1813?

Erfarne sygeplejersker, der er specialuddannede i telefonvisitation og rådgivning, tager imod dit opkald. Sygeplejerskerne kan rådgive om sundhedsfaglige forhold og vurdere dit behov for hjælp. Du kan også tale med en læge, hvis du ønsker det.

Personalet, der besvarer opkald fra 1813 og 112, sidder i samme rum. Begge funktioner kan rådgive og visitere til fx ambulancekørsel, akutlægebil, akutlægehelikopter og udrykning med psykiatrisk akutberedskab.

Lægerne og sygeplejerskerne på 1813 bruger en systematisk visitationsguide til at afgøre, hvilken hjælp borgerne skal tilbydes. Derved træffes beslutningerne ud fra klare retningslinjer.

Visiteret adgang – hvad er det? Og hvorfor?

Visiteret adgang betyder, at du skal ringe 1813, før du tager på en akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestue) i Region Hovedstaden. Hos 1813 vil specialuddannede læger og sygeplejersker vurdere dit behov, så du kommer det rigtige sted hen første gang. Eksempelvis et hospital med en særlig afdeling, som passer til dit behov.

Med visiteret adgang sørger lægerne og sygeplejerskerne desuden for at fordele patienterne i forhold til geografi og aktuelle ventetider, så ventetiden bliver kortest mulig.
Før den visiterede adgang blev indført, burde 30 procent af de borgere, der henvendte sig på en akutmodtagelse eller akutklinik, have gået til egen læge i stedet eller selv have tacklet problemet. Med en døgnåben visiteret adgang kan hjælpen målrettes de borgere, der har behovet.
 
Visiteret adgang er oprettet efter aftale mellem regeringen og regionerne.

Hvis jeg ikke ringer 1813, hvad så?

Hvis du dukker uanmeldt op på en akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestue), vil du blive modtaget, vurderet og behandlet efter dit behov. Du kommer ikke foran i køen ved at undlade at ringe 1813, før du møder op. Og du vil blive oplyst om fordelene ved at ringe først:

 • Når du ringer 1813, kan du vente noget af tiden hjemme
 • Når du ringer 1813 bliver du tilbudt behandling på det rette sted

Kan 1813 udskrive recepter?

Uden for egen læges åbningstid kan du ringe 1813 for at få en recept, hvis det er akut. Hvis det ikke er akut, skal du bede din egen læge om eksempelvis at udskrive p-piller.

Vi udskriver ikke afhængighedsmedicin som morfin. Hvis det drejer sig om medicin, som giver abstinenser, hvis patienten ikke får medicinen, beder personalet på 1813 dig om at møde op på en akutmodtagelse eller akutklinikklinik eller sender en udkørende læge.

Lægevagten i Region Hovedstaden – hvad er det sket med den?

Den tidligere lægevagt er blevet lagt sammen med regionens øvrige Akutberedskab. Lægevagtens opgaver bliver løst af lægerne og sygeplejerskerne på 1813 og på hospitalernes akutmodtagelser og akutklinikker (tidligere kaldet skadestuer). Der er fortsat kørende læger, så du efter behov kan blive tilset hjemme.

Hvis du ringer på det gamle lægevagt-telefonnummer, bliver du automatisk viderestillet til 1813.

Hvor ligger akutmodtagelserne og akutklinikkerne?

Oversigt over de 5 d​øgnåbne akutmodtagelser og de 6 natlukkede akutklinikker i Region Hovedstaden

Redaktør