Fantastiske resultater på botilbuddet Lyngdal


Både personale og beboere har fået det markant bedre efter et treårigt udviklingsprojekt på botilbuddet Lyngdal i Region Hovedstaden.

Bedre botilbud og arbejdsplads

Halveret sygefravær, kun en tredjedel magtanvendelser og hele 75 procent færre voldsregistreringer.

Det er resultatet af et udviklingsprojekt på Region Hovedstadens botilbud for psykisk udviklingshæmmede Lyngdal i Birkerød, hvor ledelse og personale i samarbejde har arbejdet målrettet mod at skabe en bedre arbejdsplads og ikke mindst et bedre botilbud:
 

Positiv spiral

- Det er tydeligt, at det har hjulpet beboerne. Nogle har lært at tage bad eller udviklet deres sprog, og de har generelt flere aktiviteter i deres liv. Det betyder, at de sjældnere bliver frustrerede og slår, hvilket igen hjælper på personalets hverdag. Det er en meget positiv spiral, vi har fået startet, siger Lisbeth Nørgaard, forstander på Lyngdal.

Lavere stressniveau

For at skabe resultaterne er der blandt andet blevet anvendt ’lowarousal’-pædagogik, som betyder, at beboernes stressniveau holdes nede på et absolut minimum for at tage konflikter i opløbet.

Uddannelse af personalet

Derudover er der blevet satset massivt på at uddanne personalet på en lang række områder, blandt andet kommunikation, samarbejde og selvindsigt. En samlet udviklingsstrategi over flere år bærer nu frugt for Lyngdal, men det er der ikke noget mærkeligt i, mener Lisbeth Nørgaard:

- Der er ikke noget hokus-pokus. Alle kan gøre som os. Det er stadig en lang sej og målrettet proces, hvor vi med små skridt skaber en bedre hverdag for personale, beboere og pårørende, siger hun.

Målbare resultater

Botilbuddet Lyngdal huser 15 beboere, der er voksne udenpå, men børn indeni. Deres mentale udvikling standsede i to-tre årsalderen, og nogle af dem har også psykiatriske diagnoser, der gør dem ekstra udsatte for at ryge i konflikt med omgivelserne.

Udviklingen på Lyngdal har følgende målbare resultater:

  • Personalets sygefravær er halveret
  • Antallet af voldsregistreringer er faldet 75 procent
  • Antallet af magtanvendelser er faldet til en tredjedel.

FAKTA:

  • Udviklingen på botilbuddet Lyngdal er i tråd med Region Hovedstadens strategiske satsning for at nyttiggøre ny forskning og innovation. I dette tilfælde ved at omsætte viden om hjernens funktion til en praktisk og udviklende pædagogik.
  • Udviklingsprojektet modtog 400.000 kroner fra Region Hovedstaden til at starte med, men siden har projektet været under Lyngdals normale budget.
  • Personalet har også implementeret Neuropædagogik, som er en teknik, der kortlægger en beboers svage og stærke sider. Siden planlægger man beboerens hverdag ud fra det. Lyngdal finjusterer løbende beboernes neuropædagogiske kort for at sikre den bedst mulige hverdag.
  • ’Low Arousal’-pædagogik er en metode, der hjælper beboerne med at holde et lavt stressniveau. Det betyder blandt andet, at personalet af og til skal afholde sig fra øjenkontakt med en ophidset beboer, og at personalet er trænet til at stille spørgsmål ved egen adfærd og sindstilstand. Dermed kan man sige fra til en opgave, hvis man f.eks. selv er stresset, ligesom man bevidst skaber en positiv egentilstand bl.a. ved hjælp af åndedrætsøvelser, inden man går ind til beboeren.
  • Region Hovedstaden satser massivt på forskning og innovation, også i den Sociale Virksomhed. Uddannelse af medarbejdere i nye metoder er en meget konkret metode til at implementere ny viden i hverdagen.

Yderligere oplysninger:

  • Lisbeth Nørgaard, Forstander for botilbuddet Lyngdal, mobil: 23430983
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88
Redaktør