Fejlrettelserne i Sundhedsplatformen skrider fremad

​To uger efter overgangen til LPR3 og opgraderingen af Sundhedsplatformen den 2. februar 2019 skrider arbejdet med at rette de indmeldte fejl fremad.

Vent...

Overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) har været den største ændring i forbindelse med opgraderingen af SP18. LPR3 er nu bygget ind i alle områder af Sundhedsplatformen, bl.a. med henblik på at rapportering til LPR3 sker helt automatisk. Det har medført ændrede arbejdsgange i systemet for stort set alle de ca. 40.000 medarbejdere, som bruger systemet.

"Mange af henvendelserne de første par dage var brugerfejl, hvor brugere lige skulle vænne sig til at arbejde på en anden måde i Sundhedsplatformen. Det er helt som forventet efter sådan en opgradering. De fejl, som i stedet drejer sig om funktionaliteten i systemet, retter vi så hurtigt som overhovedet muligt – og vi er rigtig godt med," siger Pia Kopke, vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni.

I alt blev der indmeldt 1236 såkaldte fejl og forbedringsønsker i den første uge efter opgraderingen. I de første fire dage af uge to er dette tal allerede faldet til 390. På en normal uge kommer der ca. 200 incidents relateret til Sundhedsplatformen. 

Af de indmeldte sager er ca. 1.000 sager allerede løst, og vi tilstræber, at resten løses hurtigst muligt og helst i løbet af februar måned – dog med undtagelse af de steder, hvor det, der er meldt ind, drejer sig om nye ønsker til systemet eller fejl, som kræver yderligere udvikling af funktioner. Den øgede support til medarbejderne fortsætter resten af februar.

Medicinmodulet er stadig komplekst

Et af de steder, hvor der løbende har været udfordringer, er på Sundhedsplatformens medicinmodul, hvor særligt lægerne har udtrykt kritik. Med opgraderingen af Sundhedsplatformen blev der leveret yderligere 14 af de aftalte forbedringer til medicinmodulet, så det samlede antal nu er oppe på 55. Det er målsætningen, at der ved udgangen af 2019 vil være gennemført i alt 100 forbedringer til medicineringsfunktionaliteten i SP siden 1. januar 2018.

"Vi er langt fra færdige med at forbedre medicinmodulet, og det kan vi også se på de meldinger, vi får ude fra hospitalerne, hvor nogle af de fejl og forbedringsønsker, som er lidt sværere at løse, netop bliver indmeldt på det modul. Flere af problemstillingerne kender vi godt til i forvejen, og de er en del af en samlet plan for udviklingen af medicinmodulet. De øvrige fejl, som dukker op, har højeste prioritet på vores Top10 liste, som vi vurderer og prioriterer i dagligt," siger Pia Kopke.

Der arbejdes således meget fokuseret med medicinmodulet og de fejl og forbedringsønsker, som er indmeldte fra hospitalerne. De indmeldte fejl vurderes dagligt af kvalitetsorganisationen i begge regioner i forhold til patientsikkerhed. Der er ikke i nogen tilfælde konstateret patientfare.

Der arbejdes videre med kommende forbedringer

Efter den overståede opgradering til LPR3 skrues der igen op for det planlagte arbejde med forbedringer af Sundhedsplatformen, hvor der fremadrettet vil komme en opgraderingspakke hvert kvartal.

"Det har været et stort arbejde at bygge det nye landspatientregister ind i Sundhedsplatformen, og derfor vil klinikerne nok opleve, at der ikke er kommet så mange af de håbede forbedringer endnu. Men det arbejde skrues der op for igen, i tæt samarbejde med hospitalerne. I løbet af 2019 er der planlagt en række forbedringer – herunder på medicinområdet. Dem glæder vi os til at få ud," slutter Pia Kopke.

Yderligere information 

  • Pia Kopke, vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni, via regionens pressevagt på tlf: 70 20 95 88


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor