Flere mennesker med KOL og type 2-diabetes skal fremover behandles hos egen læge

​Regionens hospitaler bistår med specialiseret telefonisk rådgivning til de praktiserende læger og hjælper med at klæde dem og deres praksispersonale på
Vent...

En række patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og type 2-diabetes, som i dag behandles på hospitalernes lunge- og diabetesambulatorier, skal fremover behandles hos egen læge. Der sker som følge af den landsdækkende overenskomst for almen praksis 2018-2021. De praktiserende læger får hovedansvaret for behandling af mennesker med KOL og type 2-diabetes. 

Flytningen af patienter vil ske i perioden fra november 2018 og frem til august 2019 og aftales imellem det lokale hospital og de alment praktiserende læger i området. Hospitalerne i Region Hovedstaden vil informere de patienter, der fremover skal behandles hos egen læge.

Regionens hospitaler bistår med specialiseret telefonisk rådgivning til de praktiserende læger, så lægerne kan få den nødvendige faglige specialistrådgivning og sparring, som der må være behov for. 

Samtidig er der er i planerne fokus på at sikre en bred vifte af tilbud, så de praktiserende læger og praksispersonale er klædt på til den større opgave.  Bl.a. igangsættes et projekt på Bornholm, hvor Steno Diabetes Center Copenhagen i samarbejde med Bornholms Hospital, kommune og praksislæger undersøger, hvordan man bedst muligt arbejder tværfagligt. 

Behandling tættere på borgerne

Region Hovedstadens Praksisplanudvalg godkendte den 5. oktober 2018 en plan for omlægningen. 

Flemming Pless (S), formand for Region Hovedstadens Praksisplanudvalg mener, det er positivt, at flere borgere med kroniske sygdomme får behandling tættere på eget hjem.

”Med denne udflytning af behandling fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen styrker vi også de praktiserende læger, men vi sørger samtidig for, at lægerne kan få den nødvendige hjælp fra specialisterne på hospitalet, ” siger Flemming Pless. 

Karin Zimmer, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden, og medlem af Praksisplanudvalget, hilser det velkomment:

”Når almen praksis får en udvidet rolle som behandlingsansvarlige og samlet tovholder for flere borgere med KOL og med type 2-diabetes betyder det, at lægerne i dagligdagen bedre kan forebygge forværring i sygdommene med udgangspunkt i borgernes individuelle behov.”

Overenskomsten med lægerne betyder, at de får et årligt kronikerhonorar for behandlingen af patienter med KOL og type 2-diabetes. Samtidig er det et krav i behandlingen af patienter med type 2-diabetes og KOL, at den enkelte praktiserende læge arbejder systematisk med data for at understøtte udviklingen af kvaliteten af behandlingen.

Rehabilitering i kommunerne

Omlægningen betyder, at det fremadrettet vil være kommunerne, der varetager rehabiliteringen af de patienter, der flyttes fra hospital til almen praksis. 

Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, og medlem af Praksisplanudvalget, siger på vegne af kommunerne i Hovedstaden: ”Vi ser frem til dialogen og samarbejdet med almen praksis om de nye patienter, som almen praksis fremover skal henvise til rehabiliteringstilbud i kommunen. Vi skal styrke borgernes evne til at tage hånd om eget liv og give dem redskaber til bedst muligt at håndtere en hverdag med en eller flere kroniske sygdomme.”

Fakta

• I Region Hovedstaden forventes ca. 1.300 patienter med KOL og 7.400 patienter med type-2 diabetes flyttet fra hospitalerne til behandling hos egen læge.
• Patienterne flyttes i to runder, hvor de mindst komplekse patienter flyttes først og mere komplekse patienter i anden runde.
• Region Hovedstadens Praksisplanudvalg vil løbende følge udflytningen af patienter, og der vil nationalt blive lavet en evaluering af denne.

For yderligere info:
• Flemming Pless (S), formand for Region Hovedstadens Praksisplanudvalg – 4027 5245
• Karin Zimmer, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden – post.hpl@dadl.dk
• Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune (kontakt via pressechef Thomas Brahm på 29422549)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor