Flere unge søger mod de samme gymnasier

​Langt de fleste unge kommer ind på det gymnasium, de har angivet som 1. prioritet. Det viser året søgetal. Men flere elever søger mod de samme gymnasier, og derfor vil lidt flere end sidste år blive fordelt til de uddannelser, de har angivet som 2. – 5. prioritet.

​10.906 unge i hovedstadsregionen har inden ansøgningsfristen søgt om optagelse på gymnasiet efter sommerferien. Det er en mærkbar stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var 10.551. 

Tilsvarende har 2.084 unge søgt om optagelse på HF i år. Det er et lille fald i forhold til 2.195 ansøgere sidste år.

De fleste unge optages på 1. prioritet

I modsætning til tidligere vælger unge ikke altid et gymnasium tæt på deres bopæl. De tiltrækkes bl.a. af gymnasier med særlige profiler og skoler tæt på de større byer. 

”En række gymnasier har fået flere ansøgere, end de har plads til. Det betyder at flere unge bliver fordelt til deres 2. - 5. prioritet. Men det er vigtigt at slå fast, at langt de fleste i år kommer ind på deres 1. prioritet.” Det fortæller Lars Gaardhøj (S), formand for udvalget for forskning, innovation og uddannelse i Region Hovedstaden.

I år har 17 gymnasier flere ansøgere, end de har plads til: Samlet har i alt 6.594 elever søgt disse skoler. Sidste år havde 12 gymnasier flere ansøgere, end de havde plads til. De havde i alt 4.567 ansøgere. 

Den endelige fordeling forventes afsluttet d. 30. april, hvor alle elever, der har søgt om optag på stx og hf får svar i deres E-boks. 

Fakta: Sådan fordeles eleverne

Alle elever angiver deres uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge på www.optag.dk.

Ansøgere, som har søgt en skole, der har plads til at optage alle sine 1. prioritetsansøgere, optages af skolen. De ansøgere, der har søgt en skole, som ikke har pladser nok til alle sine 1. prioritetsansøgere, bliver fordelt af et fordelingsudvalg efter et afstandskriterium. Udvalget sikrer, at alle ansøgere bliver fordelt efter gældende regler. 

Fordelingsudvalget består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og Region Hovedstaden. 

Region Hovedstaden har ansvaret for årligt at anbefale kapaciteten i forhold til den forventede efterspørgsel. Det er Børne- og Undervisningsministeriet der træffer endelig afgørelse om kapaciteten.

Søgetal 2020:
  • Stx: 10.906 (plus Campus Bornholm: 135)
  • Hf: 2.084 (plus Campus Bornholm: 75)

Yderligere oplysninger:

  • Lars Gaardhøj (S), formand for udvalget for forskning, innovation og uddannelse i Region Hovedstaden via pressevagten i Region Hovedstaden, Tlf. 7020 9588
  • Cecilie Bredenfeld Matzen, chefkonsulent i Region Hovedstaden, Tlf. 3866 5538

Redaktør