Fokus på utilsigtede hændelser på Akuttelefonen 1813

​Radio24Syv sætter fokus på utilsigtede hændelser, som har forbindelse til Akuttelefonen 1813.

Siden regionens nye akuthjælpsordning med Akuttelefonen 1813 i spidsen gik i luften januar 2014, har regionens akutberedskab indberettet i alt 18 utilsigtede hændelser, hvor der er sket dødsfald.

Men ifølge koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, indberetter man i Region Hovedstaden altid en utilsigtet hændelse, når der er sket et dødsfald – uanset hvad omstændighederne har været. Derfor kan man heller ikke med sikkerhed sige, at Akuttelefonen 1813 har været skyld i dødsfaldene, understreger han.

”En indberetning af en utilsigtet hændelse er udtryk for, at vi gerne vil lære af et forløb, hvor der er sket noget utilsigtet eller i meget ulykkelige tilfælde at et dødsfald er fundet sted. Det handler om at lade tvivlen komme de efterladte til gode og sikre, at vi lærer og forebygger. Derfor lægger vi i Region Hovedstaden stor vægt på at indberette og analysere utilsigtede hændelser”, siger han.

Han henviser til, at man ikke kan sammenligne antallet af hændelser med den tidligere lægevagt eller andre regioner, da det er individuelt, hvad praksissen for at indberette utilsigtede hændelser er.

”Man kunne jo også vælge at indberette nul hændelser. Så vil tallene måske se pæne ud, men det ville jo være et mørketal, der dækker over fejl og vigtige læringspunkter for sundhedsvæsenet. Og det vil ikke komme borgerne til gavn”, siger Svend Hartling.

Forbedringer i Akutberedskabet

Svend Hartling påpeger også, at de 18 utilsigtede hændelser, der er relateret til 1813, alle er blevet nøje analyseret. Herunder har man set på, om der er blevet handlet korrekt, og om der er procedurer, der skal ændres. På baggrund af undersøgelserne har Akutberedskabet i dag iværksat forbedringer for at minimere risikoen for lignende hændelser fremover.
 
Eksempelvis var IT problemer skyld i nogle af Akutberedskabets første utilsigtede hændelser. Disse problemer er siden blev håndteret.

​Fakta:

  • Hvert år er der ca. 1 mio. opkald til Akuttelefonen 1813
  • På landsplan årligt er ca. 5.000 utilsigtede hændelser med dødelig udgang.
  • Indberetningerne om utilsigtede hændelser med relation til Akuttelefonen 1813 er sket i perioden januar 2014 og frem til 16. august 2015.
  • Der arbejdes hver eneste dag målrettet med kvalitet og patientsikkerhed, og antallet af utilsigtede hændelser ved Akuttelefonen 1813 er faldende. I 2015 har der været 5 hændelser – den sidste tilbage i maj 2015.
Redaktør