Forsøg med direkte adgang til fysioterapi

​Region H. har netop fået godkendelse af Sundheds- og Ældreministeriet til et forsøg, hvor borgere kan gå direkte til behandling hos fysioterapeuter – uden henvisning fra egen læge

Vent...

Region Hovedstaden har fået godkendelse af Sundheds- og Ældreministeriet til at afprøve et pilotprojekt, der omfatter praktiserende fysioterapeuter og borgere i nogle af regionens kommuner. Regionen har fået tidsbegrænset dispensation for sundhedslovens krav om lægehenvisning til fysioterapibehandling.

”Vi vil gøre det nemmere at være borger, og samtidig aflaste de praktiserende læger ved at nytænke og gøre tingene på nye måder. Derfor er jeg glad for, at Region Hovedstaden nu har fået lov til at undersøge, om vi kan give os borgere med lettere skader i muskler og skelet en mere direkte adgang til dygtige fysioterapeuter. Samtidig får vi undersøgt om ordningen kan spare os penge ved, at vi sender færre borgere til billeddiagnostik og skærer ned på antallet af besøg hos egen læge,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Pilotprojektet "Direkte adgang til fysioterapi" er med til at realisere målsætningen i regionens budgetaftale om at udvikle praksissektoren og særligt fremme initiativer, der kan afbøde manglen på praktiserende læger ved at gå aktivt ind i udviklingsprojekter om nye samarbejdsformer i praksissektoren fx inden for fysioterapi og fodterapi.

Tilbuddet om adgang til fysioterapi uden henvisning forventes at komme til at gælde alle borgere i udvalgte kommuner i regionen og vare i 12 måneder. Projektet går i gang i efteråret og vil blive evalueret efterfølgende. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg er tæt involveret i evalueringsdesignet, så det bliver forskningsbaseret viden, regionen får ud af projektet .

"Vi har nu fået godkendelsen fra ministeriet og ser frem til at komme i gang med projektet efter sommer" siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fakta om pilotprojektet 

  • Forsøgsperioden er på 12 måneder og målgruppen er patienter, der i dag kan henvises til almindelig fysioterapi (speciale 51). 
  •  Patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), er ikke omfattet. 
  • Pilotprojektet omfatter praktiserende fysioterapeuter, der tilbyder fysioterapi med tilskud fra det offentlige i tre kommuner. I to kommuner tilbydes borgerne direkte adgang til fysioterapi, mens den sidste kommune udgør kontrolgruppe. Kommunerne er endnu ikke valgt.

    Yderligere info:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) – via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588 eller presse@regionh.dk


     


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor