Fortsat stor tilfredshed med at arbejde for Region Hovedstaden


Knap otte ud af ti medarbejdere på Region Hovedstadens hospitaler, institutioner eller i administrationen er tilfredse med deres job. En trivselsundersøgelse påpeger dog også både stress og vold
Der er stadig stor tilfredshed med at arbejde i Region Hovedstaden som eksempelvis læge, sygeplejerske, pædagog eller kontormedarbejder. Samtidig siger tre ud af fire, at de oplever et rigtigt godt kollegaskab på arbejdspladsen.

Download undersøgelsen om trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

31.823 har svaret på trivselsspørgsmål

Det viser Region Hovedstadens seneste undersøgelse af trivsel og arbejdsmiljø, TrivselOP 2014. 31.823 medarbejdere har svaret på spørgsmål om alt fra omgangstone, tid til jobbet og arbejdspladsens fysiske indretning.

79 procent er tilfredse med jobbet som helhed, hvilket er på samme niveau, som da sidste TrivselOP blev gennemført i 2011.

Resultat glæder regionsdirektør

Det resultat glæder regionsdirektør Hjalte Aaberg:

- Det glæder mig meget, at så mange medarbejdere er glade for at gå på arbejde, og at tilfredsheden er stabiliseret over de sidste tre år. Vi har brugt resultaterne fra sidste måling til at fastholde den gode udvikling i arbejdsforholdene, og med den nye TrivselOP får Region Hovedstaden et samlet og ensartet overblik, der gør det muligt at målrette indsatsen endnu mere til de områder, hvor der er behov for det, siger Hjalte Aaberg.

Glade for kollegerne

Af undersøgelsen fremgår det, at langt de fleste medarbejdere har et godt forhold til hinanden.

Således mener 73 procent af de adspurgte, at kollegerne tager ansvar for, at der er en god stemning på arbejdspladsen. Og 76 procent mener, at de får hjælp og støtte fra deres kolleger, når der er brug for det. Begge tal er steget lidt siden sidste trivselsmåling.

Mindre mobning

Derimod tilkendegiver 10 procent af regionens medarbejdere, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet mobning. Det er primært andre kolleger, der mobber, mens en mindre andel noterer, at de er blevet mobbet af en leder.

- Det glædelige i den sammenhæng er, at tallet er faldet fra 13 procent i TrivselOP 2011. Det går den rigtige vej, og faldet viser, at vores indsats for at komme mobberi til livs har båret frugt. Men vi hverken kan eller vil tolerere mobning, så vi sætter yderligere ind, siger Hjalte Aaberg.

En del stress og vold

Undersøgelsen peger også på, at mange medarbejdere oplever stress. Således siger en fjerdedel af medarbejderne, der har besvaret TrivselOP, at de inden for det sidste halve år har følt sig stressede enten dagligt eller ugentligt.

- Det er bekymrende, at stress er så udbredt. Vi har haft fokus på problemet, og det opleves også som nemmere at få hjælp, når man oplever stress. Men her er det oplagt, at indsatsen skal være bedre og mere målrettet siger Vibeke Westh, næstformand i Region Hovedstadens øverste MED-udvalg.

Stigning i vold mod ansatte

Undersøgelsen viser også, at 8 procent inden for de sidste 12 måneder har været udsat for fysisk vold. Dette er en forværring siden 2011, hvor 6 procent oplevede fysisk vold.

- Her er vi nødt til at gøre noget. Det er en meget kedelig tendens generelt, at man på hospitaler og institutioner oplever vold og trusler fra patienter, klienter og pårørende siger Vibeke Westh.

Fakta om TrivselOP 2014

  • Det er anden gang, der er gennemført en samlet trivselsundersøgelse i Region Hovedstaden. Første gang var i 2011
  • Målingen er foretaget i begyndelsen af 2014. Ud af cirka 38.000 medarbejdere har 31.823 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 84
  • Spørgeskemaet indeholder 65 spørgsmål inden for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
Yderligere oplysninger:
  • Hjalte Aaberg, regionsdirektør, via pressevagten i Region Hovedstaden – tlf. 70 20 95 88
  • Vibeke Westh, næstformand i Region Hovedstadens øverste MED-udvalg, RMU, mobil 26 16 50 25
Redaktør