Forurenet grund skal udvikle dansk ”know how”

Fyrre år efter de sidste telefonpæle og elmaster blev imprægneret på Collstrop¬grunden ved Hillerød, genopstår grunden nu som national testgrund for forurenet jord. 

 ​​​​

​​

(02:24 min.)

Den 20. september 2016 indvier Region Hovedstaden grunden, og derefter kan virksomheder og universiteter bruge grunden til at opnå mere viden og indsigt i håndtering af tungmetalforurenet jord. Det skaber vækst og flere job i brancher, der arbejder med oprensning af jordforurening, og fremmer eksport af dansk ’know-how’.​

Tungmetaller kan bane vejen til eksport

Forurening af jord og grundvand med tungmetaller udgør store problemer mange steder i verden. Når Collstropgrunden stilles til rådighed for virksomheder og universiteter, kan de opnå ny viden om tungmetalforurenet jord, der bl.a. kan bruges til at komme ind på nye markeder, fx i Kina og Indien, der har enorme forureninger med tungmetaller. 

- Når Collstropgrunden indgår som den syvende nationale testgrund i Danmark, skaber vi i hovedstadsregionen mulighed for, at danske virksomheder og universiteter bliver endnu dygtigere til at undersøge og håndtere tungmetalforurenet jord. På den måde opnår vi ”know how” vi kan eksportere og bidrager også til at hjælpe med at løse verdens jordforurenings¬problemer på globalt plan. Allerede nu arbejder Region Hovedstaden sammen med den kinesiske provins Jiangsu om at opspore og registrere jordforurening, siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF).​

Mest mulig jord skal renses op

Politikerne i Region Hovestaden er meget bevidste om regionens ansvar om at rydde jordforureninger op og har sat ekstra turbo på bekæmpelse af jordforurening. I år bruger regionen 143 mio. kr. på indsatsen.

Collstropgrunden er forurenet med arsen, krom og kobber, men forureningen udgør aktuelt ikke en risiko for omgivelserne. Området er hegnet ind, så børn og voksne ikke kommer i kontakt med den forurenede jord. Og på den nærliggende natur¬legeplads ’Eghjorten’ er der ikke fundet forurening. 

- I Region Hovedstaden har vi fokus på at få mest muligt ud af de penge, vi har til rådighed. Derfor gør vi først og fremmest noget ved de mange forureninger, som udgør en risiko for vores grundvand og indeklimaet i boliger. Det drejer sig hovedsageligt om forureninger med klorerede opløsningsmidler fra industri og renserier. Forureningen på Collstropgrunden er ikke en af disse. Forureningen udgør en minimal risiko, men vi holder øje med den, for at sikre os, at den heller ikke på sigt udvikler sig problematisk, siger Jens Mandrup.

Fakta:

  • Collstropgrunden åbnes officielt som testgrund tirsdag den 20. september 2016 klokken 14. Pressen er velkommen til at deltage.

  • Collstropgrunden vil sammen med Region Hovedstadens Innovationsgarage i Skovlunde indgå i det nationale netværk af indtil videre syv testgrunde i hele Danmark. Netværket faciliteres af Danish Soil Partnership, som er et partnerskab mellem regionerne og alle samarbejdspartnere på jordforureningsområdet: Miljøstyrelsen, forskningsinstitutioner, rådgivere, entreprenører og producenter.

  • Region Hovedstaden og Naturstyrelsen har indtil videre indgået en 5-årig aftale om, at regionen over¬tager brugsretten til Collstropgrunden og stiller testfaciliteter til rådighed for regionens partnere.

  • I 2016 bruger Region Hovedstaden 143 mio. kr. på at opspore, undersøge og rense foru-renede​ grunde. To tredjedele af pengene går til undersøgelse og oprensning af forurening i jord og grundvand, heraf ni mio. kr. til innovation og udvikling af nye teknikker og metoder.

Yderligere information hos:

  • Formand for miljø- og trafikudvalget, Jens Mandrup (SF), mobil: 31 34 88 98
  • Enhedschef i Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, Carsten Bagge Jensen, mobil: 24 79 02 16
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør