Godt nyt for pendlere i Nordsjælland

​Snart bliver det nemmere at være pendler i Nordsjælland. Regionsrådet har besluttet at afsætte 4 millioner kroner til et nyt projekt, der allerede i 2017 vil gøre det nemmere og hurtigere at være pendler til og fra Frederiksværk Station. Projektet skal forbedre forholdene ved Frederiksværk station.

Politikerne i Region Hovedstaden arbejder for at forbedre forholdende i den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Både ved at vedligeholde og forbedre de materielle forhold, men også ved at arbejde for at skabe bedre sammenhæng for pendlerne. Dvs. at busser, lokalbaner, metro, S-tog, letbane, kystbane og de øvrige regionale tog skal hænge bedre sammen. Derfor arbejder regionen sammen med bl.a. kommunerne for at skabe en bedre sammenhæng for hele den kollektive trafik. Den indsats kaldes Transport for Copenhagen.

Projektet i Frederiksværk indebærer en omplacering af busholdepladser og en modernisering af stationsforpladsen. Konkret vil det betyde, at det vil blive hurtigere og nemmere at skifte fra bus til tog. Sådan som Frederiksværk Station er nu, er der langt at gå fra bus 320R til toget. Med den planlagte ombygning stopper bussen tættere ved togperronen. Det betyder, at transporttiden alt i alt vil blive mindre. Samtidig vil der komme bedre og mere moderne forhold ved stationsområdet.

​"Kollektiv transport skal være et godt alternativ til bilen. Familiefaren skal nemt kunne aflevere børn, stille bilen på stationen og tage toget på arbejde. Den studerende skal kunne skifte mellem bus, tog og metro uden at spilde lang tid mellem skiftene. Derfor arbejder vi for en bedre sammenhæng på tværs af den kollektive trafik, så det er nemt at skifte mellem forskellige transportformer, og der er god forbindelse til de trafikale knudepunkter", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Projektet i Frederiksværk sættes i gang i 2016. Planen er også at lave cykelparkering med delvis overdækning og nye parkeringspladser. Forbedringerne skulle gerne resultere i, at mange flere vil pendle til og fra stationen. Beregninger viser, at der potentielt kan komme 140 flere pendlere dagligt.

Yderlige info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via Region Hovedstadens pressevagt 70 20 95 88  
Redaktør