Har du lyst til at få egen lægepraksis i Københavns Kommune?

Region Hovedstaden har ledige lægekapaciteter med
placering i henholdsvis planlægningsområde Vesterbro,
Nørrebro, Bispebjerg og Amager.
Region Hovedstaden, Praktiserende Lægers Organisation og Københavns Kommune har en række tilbud til dig som nynedsat læge

Se opslaget (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Derfor skal du vælge Nørrebro, Bispebjerg, Vesterbro eller Amager i Københavns Kommune

Fakta om Københavns Kommune:

  • Der er 600.000 borgere i Københavns Kommune, heraf er der 84.000 borgere på Nørrebro, 34.000 borgere i Bispebjerg, 72.000 borgere på Vesterbro og 114.000 borgere på Amager (i Københavns Kommune).

  • Bispebjerg/Nørrebroområdet er mangfoldigt og farvestrålende. Bydelen byder på utallige interessante muligheder, mennesker og mødesteder. I takt med bydelsfornyelser er børnefamilier og unge under uddannelse strømmet til. Mange aktiviteter og tiltag har fokus på lighed i sundhed og bydelen er under konstant forandring. Grønne områder med muligheder for udeliv folder sig ud i stor stil og området er attraktivt for borgere uanset alder, køn, etnicitet og uddannelse.

  • Om Amager kan nævnes, at det er Danmarks tættest befolkede ø med hele syv broer, som forbinder øen til fastlandet. I den københavnske del af Amager ses flotte, gamle villakvarterer side om side med socialt boligbyggeri og nye lejlighedskomplekser, der skyder op ved siden af de gamle arbejderfabrikker. 
Amager er i fortsat udvikling. Nye områder af øen bygges til, områdefornyelser løfter udsatte områder og får kvartererne til at hænge sammen, gader gøres attraktive for bløde trafikanter og med plads til by- og handelsliv. Over de næste år kommer der kun flere beboere og familier til Amager. Amager byder på lidt af hvert; for eksempel har Amager sin egen Strandpark, sin egen Amager Fælled og nu også det nye kulturelle mødested; Royal Arena.

Samarbejde på tværs:

Du vil få et tæt samarbejde med Københavns Kommune 

Regionens tilbud

Som nynedsat læge er der mange udfordringer og opgaver. Udover det lægefaglige skal rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver udfyldes.

Hjælp til IT og data i praksis

Anvendelse af IT kan være en udfordring, når man er ny læge i praksis. Hvis man oplever en teknisk udfordring, er der mulighed for at få support og vejledning af en af regionens datakonsulenter. 

Datakonsulenterne kan hjælpe og vejlede i forhold til elektronisk kommunikation mv. De kan logge på computeren i praksis og yde fjernsupport, eller der kan aftales et besøg i praksis. 

Teletolkning

Mange læger foretrækker at anvende videotolkning snarere end tolkning ved fysisk fremmøde og datakonsulenterne kan tilbyde at opstille udstyr til videotolkning og tilbyde support til klinikken. 

Læs mere om datakonsulenterne

KAP-H har målrettet en række tilbud til nynedsatte læger:
Region Hovedstaden og PLO´s fælles kvalitetsorganisation KAP-H har målrettet en række tilbud til nynedsatte læger med fokus på såvel den lægefaglige rolle som rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver. 

KAP-H tilbyder bl.a.:

  • Netværk for læger i små grupper – Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE). Som ny i praksis kan deltagelse i DGE-gruppen give et godt læringsmiljø med mulighed for sparring og erfaringsudveksling vedrørende den enkelte læge og dennes praksis.  

  • Møde for nynedsatte. En gang om året afholdes et møde for nynedsatte læger, hvor der er undervisning, information og demonstration af alt fra sundhed.dk, patienthåndbogen, CVI og tilbud fra KAP-H til overenskomsten om almen praksis. Der afholdes også en 'markedsplads', hvor det er muligt at lave aftaler med KAP-H's konsulenter.

  • Understøttelse af almen praksis i processen med akkrediteringen. 

  • Hjælp til organisering af praksis. Hvis en nynedsat praktiserende læge har udfordringer omkring organisering, ledelse og samarbejde i klinikken, er der mulighed for hjælp fra KAP-H.

  • KAP-H’s årskursus i ledelse og udvikling i praksis. Lederkurset ’Ledelse og udvikling i praksis’ har til formål at klæde praktiserende læger på til at være ledere af egne praksis. 

  • Hjælp til medicinanvendelse. Der er mulighed for at få konsulentbistand om rationel farmakoterapi med udgangspunkt i de ordinationer man som ny i praksis har overtaget. 

Læs mere om KAP-H

PLO-lokalt

Hvis du vil vide mere om PLO Vesterbro, kan læge Tina Rasmussen kontaktes på tina_rasmussen@privat.dk
 Hvis du vil vide mere om PLO Nørrebro/Bispebjerg, kan læge Karen Hansen kontaktes på mail@karenhansen.dk
 Hvis du vil vide mere om PLO Amager, kan læge Jan Værnet kontaktes på vaernet@dadlnet.dk

PLO-Hovedstaden

Hvis du skal købe, sælge eller lukke en praksis, eller hvis du skal sammenlægge praksis eller opløse dit kompagniskab, kan du læse mere om reglerne på læger.dk.
 Information om driften af en praksis, kan du her læse på læger.dk om fx økonomi, honorarerne, IT og udstyr, forsikringer, mv. 

Find også flere informationer om at være nynedsat læge i PLO-Hovedstadens Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger. 

For yderligere information eller ved spørgsmål kontakt PLO-Hovedstaden på post.hpl@dadl.dk eller telefon 3526 6700.  

Redaktør