Historisk enighed om infrastrukturprioriteter i hovedstaden

​Hvilke infrastrukturprojekter skal prioriteres i hovedstadsområdet? Det spørgsmål har Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstaden nu taget stilling til og er enige om en række klare prioriteter.

Kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden samler nu kræfterne og har i fællesskab udarbejdet en liste over trafikprojekter, som skal nedbringe den stigende trængsel og gøre det nemmere at komme rundt i regionen. Listen over de prioriterede trafikprojekter er godkendt i kommunerne, men mangler endnu endelig godkendelse i regionsrådet.

Blandt de prioriterede projekter indgår investeringer i både vej og bane, og følgende kan nævnes:

  • Forlængelse af Frederikssunds-og Hillerødmotorvejen,
  • En VVM-undersøgelse af en Ring 5 syd
  • Automatisering af S-tog, så det kommer til at fungere som et metrosystem
  • Forbedring af kystbanen
  • Sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3
  • Parkér og rejs-faciliteter og bedre forhold for cykellister.

"Det er en kæmpe styrke, at vi nu står samlet i hovedstadsområdet og peger på netop de infrastrukturinvesteringer, som, vi mener, er nødvendige for at skabe mest mulig sammenhæng og smidig trafikafvikling. Udbygning af vej og forbedring af den kollektive trafik er store investeringer, og skal de blive til virkelighed, nytter det ikke, at vi trækker i hver vores retning. Derfor er jeg glad for den historiske enighed om, hvilke projekter vi satser på", siger formand for Kommunernes Kontaktråd (KKR) Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S).

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), er også glad for, at der nu er fælles fodslag mellem beslutningstagerne i hovedstadsområdet, og hun ser frem til, at det forhåbentlig kan være med til at nedbringe trængslen:

"I de kommende år bliver vi ca. 200.000 flere der bor og lever her i hovedstadsområdet, men allerede i dag spilder vi timevis af tid på at sidde i kø i trafikken eller være presset sammen i en bus i myldretiden. Tid vi kunne have brugt på vores arbejde og uddannelse eller sammen med vores venner, familie og børn. Det håber jeg, vi nu kan gøre noget ved, så den politiske enighed i hovedstadsregionen bliver omsat til de projekter, der gør at vi fremtiden kan komme lettere rundt - både varer og mennesker - samt let rejse til resten af Danmark og Sydsverige med den kollektive trafik eller på vejene", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Næstformand for KKR Hovedstaden og borgmester i Glostrup Kommune, John Engelhardt (V), siger om prioriteringslisten:

"For at vi kan få hovedstadsregionen til at hænge bedre sammen geografisk, har det været vigtigt for os politisk at skabe en balance mellem projekter på vej og bane. På den måde kan vi løsne op for de værste trængselsknuder, som også på sigt vil gøre livet lettere for de mange borgere, som hver dag er afhængige af at kunne komme hurtigt og let frem til arbejde, studie mv."

Også formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup (SF) er glad for de samlede prioriteter:

"Der er mange gode og vigtige kollektive projekter på prioriteringslisten. Vi er i Region Hovedstaden glade for, at ombygningen af Hillerød Station også er kommet med i aftalen som et projekt, der er behov for at se nærmere på. Det er vigtigt, for at vi får bundet Nordsjælland godt sammen i forhold til den kollektive trafik, og at patienter og ansatte vil kunne komme let frem og tilbage til det nye hospital syd for Hillerød", siger Jens Mandrup (SF).

Kommuner og region vil bruge det fælles grundlag til at gå i dialog med regering og Folketing om at tiltrække infrastrukturinvesteringer til hovedstaden og dermed understøtte væksten og beskæftigelsen i regionen.

Læs mere om infrastrukturprioriteringerne

Kort over infrastrukturprioriteterne:

kort over infrastrukturprioriteringer.jpg

https://via.ritzau.dk/spring/downloadImage?path=00663/4682de0c-08d3-4cce-a984-90a657b40e13-original.jpg&filename=kort%20over%20infrastrukturprioriteringer.jpg

Yderligere information

  • Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S), via regionens pressevagt: tlf.: 70 20 95 88.
  • Formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup (SF), via regionens pressevagt: tlf.: 70 20 95 88.
  • Formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S), via kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen: 22 53 72 20
  • Næstformand for KKR Hovedstaden og borgmester i Glostrup Kommune, John Engelhardt (V): 24 34 19 67
Redaktør