Hjemmefødende kvinder i Region Hovedstaden får særlige jordemødre

​En ny regional ordning for hjemmefødsler er netop trådt i kraft 

Vent...

​Jordemodertasken står færdigpakket derhjemme og klar til at køre ud, når en gravid kvinde i Region Hovedstaden skal føde hjemme. Tasken er ikke længere den fladbundede slags i brunt læder og åbning for oven, men en praktisk rygsæk med rum til alle remedierne. 

Jordemoderen kører ikke længere ud fra fødeafdelingen, men hjemme fra sig selv, hvor hun er på vagt. For fra 1. september 2019 er Region Hovedstadens nye regionale hjemmefødselsordning i luften. 

Dedikerede hjemmefødsels-jordemødre 

Fremover bliver jordemødrene sendt ud til de fødende fra et team på tværs af de fire fødeafdelinger i hovedstadsområdet. Jordemødrene er ikke på vagt på fødegangen, som de ellers var tidligere men i stedet standby hjemmefra. 

”Nogle kvinder vil gerne føde på et hospital, mens andre hellere vil føde hjemme i deres vante omgivelser. Fælles for alle fødende er, at de skal have en tryg fødsel og en god og sammenhængende fødselsoplevelse, så både barn og forældre får den bedste start på familielivet. Med den nye regionale hjemmefødselsordning kommer jordemoderen fra et team af jordemødre, der alle elsker at arbejde med hjemmefødsler. Og den dedikation vil den fødende kvinde nyde godt af,” siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), der lægger vægt på, at indsatsen giver et mere menneskeligt sundhedsvæsen.

Bedre planlægning af hjemmefødsler

Den nye hjemmefødselsordning er både lavet for at give de fødende et bedre forløb og for at skabe nogle bedre arbejdsforhold for jordemødrene. For den nye hjemmefødselsordning er resultatet af et ønske fra regionens fødeafdelinger, der så et behov for at kunne tilrettelægge vagtskemaet og hjemmefødslerne bedre.

”Før i tiden var det en jordemoder, der var på arbejde på fødegangen, der blev sendt ud til en hjemmefødsel. Hvis der var travlt på fødegangen, kunne det være rigtig svært at tage en jordemoder ud af vagtholdet på afdelingen, fordi der jo var behov for hende der. Men den fødende kvinde derhjemme, har jo også brug for hende,” siger chefjordemoder på Hvidovre Hospital, Dorte Dahl, der er tovholder på ordningen.

Ordningen har nu været i gang i en måned, og de første erfaringer er positive.

Se med i videoen her, hvor jordemor Mette Buchvald kører ud og hjælper med en fødsel.



FAKTA:

  • Den regionale hjemmefødselsordning dækker fødeafdelingerne på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet. Bornholms Hospital fortsætter deres egen hjemmefødselsordning.
  • I hver vagt er der jordemødre fra alle fire afdelinger, og når en kvinde ringer om, at hun skal føde hjemme, vil det så vidt muligt være den jordemoder, der er tilknyttet kvindens fødeområde, der kører ud til hende.
  • Jordemødrene har meldt sig frivilligt til ordningen. Det sikrer, at kun de jordemødre, der holder af at arbejde med hjemmefødsler, bliver sendt ud til hjemmefødslerne. 
  • Ordningen sikrer en ensartethed i tilbuddet til de fødende, for hjemmefødselsjordemødrene deltager i de samme kurser og har det samme udstyr i deres fødetaske. 

For yderligere information:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70 20 95 88
  • Chefjordemoder Dorte Dahl, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital via pressechef Hanne Ida Alsbirk på tlf. 21 28 75 04.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor