​​

Hjertesvigtpatienter vil gerne behandles via computeren

Mange patienter vil gerne spare en tur på hospitalet, hvis konsultationen kan foregå hjemme via computeren, viser forsøg med telemedicin i Region Hovedstaden.
Mange hospitalsbesøg kan i dag klares derhjemme, uden at patienterne behøver bruge tid på transport og venteværelser. Det er noget, både det offentlige og patienterne efterspørger, viser en ny undersøgelse af et forsøg med telemedicinsk behandling af patienter med hjerteinsufficiens – også kaldet hjertesvigt.

Disse patienter har et hjerte, der af forskellige årsager ikke pumper godt nok, og de går derfor til jævnlige konsultationer på hospitalet.

Videokonsultationer

I Region Hovedstaden har man eksperimenteret med at erstatte de traditionelle konsultationer med videokonsultationer, som foregår via en computer. Derudover har patienterne selv målt blodtryk og vægt, som de via computeren har sendt til hospitalet.

- Både patienter og personale er trygge ved behandlingen, og der skabes en god relation mellem patienter og behandler, selvom de ikke sidder over for hinanden rent fysisk, forklarer seniorprojektleder Stinne Aaløkke Ballegaard fra KORA, der har evalueret projektet bl.a. ved interviews.

Bedre data at behandle ud fra

Når patienterne foretager målinger hjemme flere gange om ugen, får personalet et langt bedre datagrundlag at behandle ud fra, end når patienten kun får foretaget målinger på hospitalet med ugers mellemrum.

Samtidig tyder resultaterne af projektet på, at patienterne kommer hurtigere igennem deres behandlingsforløb.

- Projektet viser først og fremmest, at hjertesvigtpatienterne er villige til at foretage enkle målinger derhjemme og kommunikere med klinikken på hospitalet via computeren. Det er vores erfaring fra projektet, at patienterne får kortere forløb og færre ambulante hospitalsbesøg. Den tid, vi sparer ved et hurtigere forløb, kan vi i stedet bruge på en anden patient, forklarer klinisk leder af projektet, afdelingssygeplejerske Jimi Claussen, Herlev Hospitals Kardiologiske Afdeling.

Vigtigt at IT er i orden

Dog viser evalueringen også, at det er vigtigt, at både de tekniske løsninger og IT-supportadgangen for patienterne og personalet skal være i orden. Personalet, der laver de telemedicinske konsultationer, skal desuden øve sig i at udnytte billede og lyd og i at vurdere patientens tilstand via en skærm.

At få indsigt i sin sygdom

Hjertesvigtpatient Bruno S. Jensen, der bor i Ølstykke, har deltaget i projektet siden 2012 og har ud over færre ture til hospitalet også fået en større indsigt i sin egen sygdom.

- Jeg blev hjerteklapopereret i januar 2012 på Rigshospitalet og kom med i projektet i juni det år. Det var rart at spare tiden på transport frem og tilbage mellem mit hjem og Herlev Hospital, som jeg er tilknyttet, og det tekniske fandt jeg ikke svært. Faktisk blev jeg så grebet af det at måle mit blodtryk og tjekke min vægt, at jeg i dag stadig foretager målinger, og på den måde er med til at holde øje med min egen kroniske sygdom, fortæller han.

I dag går han til kontrol hvert halve år hos skiftevis egen læge og Herlev Hospital.

Telemedicin kan være god

I Region Hovedstaden er formand for Sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (R) positiv over for projektets resultater.
 
- Hvis brugen af telemedicin kan gøre et behandlingsforløb kortere og mere fleksibelt for patienten, er det en positiv gevinst for både ansatte og patienter. Dog er det vigtigt at understrege, at kvaliteten altid skal være den samme som ved den almindelige behandling, som patienten får på klinikken, siger hun.

Med baggrund i de gode erfaringer og resultater, der er opnået i projektet, vil der arbejdes videre mod, at det på længere sigt kan blive et fast tilbud til hjertesvigtpatienter i Region Hovedstaden.

Fakta:

• Region Hovedstaden har udført forsøgsprojektet HIT (Hjerte Insufficiens behandling via Telemedicin), hvor telemedicinsk behandling af hjertesvigt har været brugt på Herlev, Glostrup, Hvidovre og Bornholms hospitaler.
• Projektet blev afsluttet i december 2013 og er nu evalueret af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).
• Formålet har bl.a. været at undersøge, om det kan lade sig gøre at behandle patienter hurtigere og mere fleksibelt ved hjælp af telemedicin – uden at det går ud over kvaliteten.
• Formålet har desuden været at få mere viden om, hvad der skal til for at kunne implementere telemedicin i regionen på tværs af flere hospitaler.
• Projektet har fået bevilliget 4,6 mio. kr. fra Region Hovedstadens Kronikerprogram. Derudover har Telemedicinsk Videncenter, Region Hovedstaden støttet med 2,7 mio. kr..
• HIT-projektet er et OPI-projekt (Offentlig/Privat Innovations Samarbejde), hvor de private firmaer bidrager til finansieringen.

Yderligere oplysninger:

• Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, mobil: 21 70 50 49
• Jimi Claussen, klinisk projektleder, HIT-projektet, afdelingssygeplejerske, Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital, tlf. 38 68 49 30
• Judith Lørup Rindum, faglig leder, Telemedicinsk Videncenter, Region Hovedstaden, tlf. 30 35 82 07
• Bruno S. Jensen, hjertesvigtpatient, kan træffes via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70 20 95 88.
Redaktør