Hospitalerne leverer forslag til besparelser til regionsrådet

​Hospitalerne i Region Hovedstaden har afleveret deres forslag til, hvor de kan finde de besparelser, der blev varslet i juni. Forslagene kommer til at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Vent...

Forslag til politisk drøftelse

Stadigt stigende medicinudgifter, flere nye behandlinger, øgede udgifter til praksisområdet og flere indbyggere presser økonomien i Region Hovedstaden. Samtidig vil regionen skabe et økonomisk råderum, så regionsrådet har mulighed for at prioritere målrettede indsatser i sundhedsvæsenet. Det betyder, at der skal findes midler i budgettet for 2019.

Hospitalerne har nu afleveret deres spareforslag, som både indeholder forslag, der skal give midler til omprioriteringer på regionalt plan og midler til lokale omprioriteringer på den enkelte arbejdsplads.

Politikerne i regionsrådet skal nu drøfte forslagene i forhandlingerne om budgetaftalen for 2019, der vedtages endeligt på regionsrådsmødet den 25. september.

Afskedigelser

Forslagene er udover kroner og øre også opgjort i antal årsværk. Det betyder ikke, at det ender med dette antal afskedigelser. Erfaringerne fra tidligere år viser, at det endelige antal afskedigelser bliver langt mindre. Dels spares ubesatte stillinger væk. Og så slår regionen samlet set 5000 stillinger op om året. Det betyder, at der er gode muligheder for omplacering.

Besparelser på administrationen

Ud over besparelser på Hospitalerne bidrager regionens centrale administration med besparelser på ca. 20 mio. kr. i 2019 ligesom de gjorde i 2018, hvilket blev besluttet i sidste års budgetaftale.

Fakta

  • Regionale spareforslag udgør 198 mio. kr.
  • Lokale spareforslag udgør ca. 200 mio. kr.

Forslag

Se spareforslag fra hospitalerne

Yderligere info

  • Regionen pressevagt på 70209588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor