Hovedstaden påvirker EU’s forskningspolitik


Tilstedeværelsen i Bruxelles er afgørende for regionen, Københavns Universitet og DTU.

​​​​

Lobbyindsats for forskningsmidler er væsentlig

Repræsentanter for lokale myndigheder, industrien og andre interesseorganisationer har i mange år været repræsenteret blandt de mange tusinde lobbyister, der hver dag går på arbejde i Bruxelles. De har til formål at få indflydelse på EU’s politikker og lovgivning og at få del i EU’s støtteprogrammer.

Forskning og innovation er EUs tredjestørste budgetpost

I de senere år har en ny type danske lobbyister fundet vej til Bruxelles. De repræsenterer universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner og har fokus på EU’s forsknings- og innovationspolitik. Forskning og innovation er i dag EU’s tredjestørste budgetpost og er for opadgående i modsætning til fx regionalfondsmidler og landbrugsstøtte.

525 milliarder kroner til forskning og innovation

Fra 1. januar 2014 lancerer EU det nye forskningsprogram Horizon 2020 med 525 milliarder danske kroner i ryggen over en 7-årig periode. Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden vil være med helt fremme når midlerne fordeles inden for emner som medicinsk forskning, velfærdsteknologi, klimaforandringer, fødevaresikkerhed, nanoteknologi m.v.

CreoDK giver forskningsmiljøerne indflydelse

Samarbejdet mellem creoDK i Bruxelles og forskningsstøtteenhederne i Danmark er med til at skabe den konkurrencefordel, som er nødvendig for at de bedste forskningsmiljøer kan få indflydelse og anvende mulighederne i systemet.

CreoDK optimerer adgangen til EU-midler

- Vi etablerede creoDK i 2008 for at varetage vores fælles interesser over for EU-systemet og placere os centralt i det Europæiske Forskningsrum. Alle tre partnere har stort fokus på og interesse i at optimere vores adgang til EU-midler. Vi har hjemlige støttefunktioner, som blandt andet hjælper forskerne med ansøgninger. creoDK understøtter dette arbejde ved specifikt at have fokus på interessevaretagelse med henblik på at fremme vores muligheder inden for udvalgte strategiske områder, fortæller Kristian Johnsen, chef for Videncenter for Innovation og Forskning i Region Hovedstaden.

Stor andel af forskningsmidler til universiteterne

Og resultaterne af det øgede fokus på EU-interessevaretagelse og EU-midler er tydelige. Både på det konkrete og overordnede plan. creoDK har skabt grundlaget for forskningsprojekter til mange millioner kroner og nar fået parterne involveret i udformningen af Horizon 2020. Også de seneste ranglister over europæiske universiteters deltagelse i EU-projekter viser en positiv udvikling. DTU og Københavns Universitet ligger begge i top 10 over de universiteter, der deltager i flest projekter og i top 50 målt på tildeling af forskningsmidler. På Region Hovedstadens hospitaler opleves også en stigende interesse blandt regionens hospitaler for at hente forskningsmidler i EU.

Horizon 2020 kræver topforberedte organisationer

Forventningerne til deltagelse i Horizon 2020 er store, og creoDK har i det seneste år satset på at øge vidensniveauet og skabe parathed til Horizon 2020.

Omfattende lobbyaktion forud for nyt forskningsprogram

- Det er med stort engagement, at vores forskere og administration ved vores mellemværende sætter sig ind i muligheder og udfordringer i Horizon 2020. Det gælder både på det langsigtede strategiske niveau og på det mere kortsigtede projektorienterede niveau. Det er en af de største og mest koordinerede lobbyaktioner, vi har haft, siger Birgitte Wederking, chef for creoDK.

Konference skal opklare EUs spilleregler

Arbejdet kulminerer den 8. oktober 2013 med den fuldt besatte konference i København ”Navigating Horizon 2020” målrettet universiteternes og Region Hovedstadens forskningssupport. Konferencen skal blandt andet afmystificere Horizon 2020, give overblik over spillereglerne i EU og fremme forståelsen for de politiske prioriteringer, der lægger til grund for programmet.


Yderligere oplysninger:

  • Birgitte Wederking, chef for creoDK, mobil: +32 (0) 472 27 91 93
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør