Hovedstadsregionens EU-kontor er kampklart


Regionsrådsmedlem Marianne Stendell er valgt som formand for bestyrelsen – viceborgmester Jannich Petersen, Gribskov Kommune, bliver næstformand
De kommunale og regionale visioner om øget gennemslagskraft i Bruxelles og flere EU-projektmidler til hovedstadsregionen er nået et stort skridt videre. Den nystiftede forening for EU-kontoret har konstitueret sig med bestyrelse med repræsentanter for region, kommuner og erhvervsliv.

Regionsrådsmedlem Marianne Stendell (S) er valgt som formand for bestyrelsen indtil udgangen af 2015. Næstformand bliver viceborgmester Jannich Petersen, Gribskov Kommune.

Ny bestyrelse i arbejdstøjet

Den nye bestyrelse er straks trukket i arbejdstøjet og er i fuld gang med at rekruttere en dygtig leder af kontoret og etablere gode lokaler i Bruxelles.

Etableringen af det fælles kontor sker bl.a., fordi der i dag er færre strukturfonds¬midler i EU, men til gengæld flere såkaldte ’konkurrenceudsatte’ projektmidler i form af bl.a. Horizon 2020, som kræver en aktiv tilstedeværelse i Bruxelles for at hjemtage.

Tre om initiativet

EU-kontoret er skabt på fælles initiativ af formand for KKR Hovedstaden Steen Christiansen, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og overborgmester Frank Jensen:

- Det er glædeligt, at vi nu er nået i mål med det EU-kontor i Bruxelles, som vi længe har ønsket at realisere. Det viser en ny sammenhængskraft mellem kommuner, region og erhvervsliv, som vi håber vil materialisere sig i øget vækst i regionen, er de tre initiativtagere enige om.

EU-penge er vigtige

Pengene fra EU's forskellige puljer er vigtige for de danske regioner og kommuner. Det er ekstra penge, som kan bruges til udviklingsprojekter, uddannelse eller erhvervsudvikling og sætte skub i nyudviklingen i både regionen og kommunerne. På samme måde vil mange små og mellemstore private virksomheder få lettere adgang til europæiske netværk og dermed også opnå støtte til udvikling af deres virksomhed.

- Jeg ser frem til, at vi nu sammen med alle kommunerne etablerer et fælles bredt EU-kontor i Bruxelles. Nu får vi bedre forudsætninger for at få en større andel af EU-midlerne. Vi bliver mere synlige, og vi kan få større indflydelse på EU-politikker af strategisk karakter – fx infrastruktur, siger bestyrelsesformand Marianne Stendell (S).

Fælles kommunal og regional dagsorden

Etableringen af EU-kontoret er en del af den fælles kommunale og regionale dagsorden i den samlede hovedstadsregion om at fokusere og samle ressourcerne til glæde for erhvervsliv og jobskabende vækst.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i bestyrelsen. Nu kan vi gennem en bedre adgang til netværkene i EU skabe nye samarbejdsmuligheder for vores spændende innovative projekter i kommuner, region og virksomheder, siger næstformand Jannich Petersen.

EU-kontoret forventes at åbne i efteråret 2014.

Yderligere oplysninger:
  • Bestyrelsesformand for EU-kontoret, Marianne Stendel (S), mobil 23 41 01 57
  • Næstformand Jannich Petersen, mobil 40 42 51 25
  • KKR-formand/Borgmester i Albertslund, Steen Christiansen, mobil 40 50 85 07
  • Overborgmester i København, Frank Jensen, via pressechef Jakob Elkjær, mobil 28 10 48 98
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88

Fakta:

  • Det nye EU-kontor ejes af en nystiftet forening. Kontoret finansieres ligeligt mellem samtlige 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
  • Kontoret får 3-4 ansatte og et budget på 4 mio. kr. i 2014
  • Det ventes, at kontoret vil vokse, og såfremt det vurderes relevant oprustes kontoret til 6-10 medarbejdere med et budget på ca. 8 mio. kr. i 2015-2016
Redaktør