​​

I år har flere unge i Region Hovedstaden søgt mod stx

​Det samlede antal af ansøgere, der har søgt stx og hf i hovedstadsområdet, er nu offentliggjort på optag.dk. Og der er en stigning i antallet af unge, der gerne vil ind på stx. 

​Der kommet 579 flere ansøgninger til de almene gymnasier, stx, i år. Det er både gymnasierne i fordelingsområderne Centrum og Nordsjælland, der har fået flere ansøgere end sidste år. Helt præcist har 18 skoler fået flere ansøgere, end de har plads til i år mod 13 skoler sidste år. Til hf er der stort set det samme antal ansøgere som sidste år. Her er det både Centrum og Nordsjælland, der har skoler med for mange ansøgere. 

 
Alle unge er med deres ansøgning sikret en uddannelsesplads. Og det er fordelingsudvalgene, der fordeler stx- og hf-ansøgere, der har søgt skoler, som har flere ansøgere, end der er plads til. Ansøgere, som har søgt en stx- eller hf-skole, får direkte svar i e-boks senest den 1. maj 2022. 

Fire gymnasier i Region Hovedstaden er omfattet af optagestop for skoleåret 2022/23. Det drejer sig om Herlev Gymnasium og HF (stx og hf), Hvidovre Gymnasium og HF (kun stx), NEXT Sydkysten Gymnasium (kun stx og hhx), Høje-Taastrup Gymnasium og H​F (kun ordinær stx)

Søgetal, både samlet og til den enkelte skole, er nu offentlig tilgængelig via www.optag.dk. (https://www.lectio.dk/lectio/fdl/optagdk/studieretningOversigt.aspx)

På hjemmesiden er der ikke tal for Bornholm, men her er der i år 133 ansøgere til stx og 68 ansøgere til HF. Dermed er der 10 flere ansøgere til stx og 12 flere ansøgere til hf sammenlignet med sidste år. 
 
Læs mere om elevfordeling til gymnasierne i Region Hovedstaden på www.regionh.dk/elevfordeling
Redaktør