I dag er det World Patient Safety Day

​WHO står I spidsen for verdens første World Patient Safety Day d. 17. september for at markere, at patientsikkerhed er en global udfordring. Temaet er Speak Up for Patient Safety.

Vent...


I den forbindelse vil Region Hovedstaden gerne markere vigtigheden af at arbejde med patientsikkerhedskulturen og sikre tryghed til at speake up for patientsikkerheden. 

Den største undersøgelse af patientsikkerheden i Europa

Region Hovedstaden foretog i foråret 2019 en stor undersøgelse af patientsikkerhedskulturen (PLUS), som gav et godt grundlag for at forbedre kulturen. PLUS er med mere end 15.000 besvarelser den største undersøgelse af sin art i Europa. Resultaterne giver mulighed for at finde styrker og indsatsområder, også på afdelings- og afsnitsniveau.

Beslutningen om at måle patientsikkerhedskulturen kommer fra en analyse i regionen om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet.

Resultaterne af analysen er ligeledes udmundet i bl.a. et masterkursus på Københavns Universitet om Læringskultur og Patientsikkerhed, et inspirationskatalog for ledere, metodekatalog for patientsikkerhedsanalyser og øget involvering af patienter og pårørende. 

Den verdensomspændende organisation OECD efterspørger nu resultater og indsatser fra læringskulturanalysen til inspiration og deling.  

Behov for at arbejde med kulturen

Henvendelsen kan også ses i lyset af, at verdenssundhedsorganisationen WHO har besluttet at patientsikkerhed fremover er globalt fokuspunkt. OECD’s forespørgsel glæder formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K): 

- Det er selvfølgelig en kæmpe cadeau, at OECD efterspørger vores resultater. Det vidner om, at de mange mennesker fra hospitalerne og administrationen, der har arbejdet med indsatserne og PLUS, har ramt et behov udover vores egen region. 

- Datagrundlaget for PLUS er også kun blevet så godt, fordi der er så mange ude i klinikken, der har taget sig tid til at give deres ærlige besyv med. Åbenhed og sikkerhed er bærende elementer i vores sundhedsvæsen, og det er meget positivt, at der kommer ekstra fokus på patientsikkerhedskulturen.

Speak Up

Der arbejdes flere steder med speak up. Herlev Gentofte Hospital har arbejdet med træning af psykologisk sikkerhed og speak up for alle medarbejdere i akutmodtagelserne og CAMES. Center for HR og Dansk Selskab for Patientsikkerhed tilbyder interaktive workshops-koncepter om psykologisk tryghed.

Region Hovedstaden deltager også i et tværregionalt samarbejde om udvikling af ny model for patientsikkerhedsarbejdet, hvor der bl.a. er fokus på initiativer i forhold til arbejdet med patientsikkerhedskulturen. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor