Indlagte med COVID-19 i Region Hovedstaden

Daglig oversigt over indlagte og information om skaleringsplaner og udvikling i antal indlagte.

Daglige oversigter over indlagte

Tallene trækkes kl. 7.00 og offentliggøres hverdage om formiddagen her på siden.
BEMÆRK: Antal indlagte på intensiv angives ikke pr. hospital, da der på flere hospitaler er så få på intensiv, at informationen kan være personhenførbar.

Indlagte den 27. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​25

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​18
​Bornholms Hospital
​2

​Herlev og Gentofte Hospital
​25
Nordsjællands Hospital
​16
​Rigshospitalet
​17
​Total
​103


​21
Indlagte den 26. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​26

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​14
​Bornholms Hospital
​2

​Herlev og Gentofte Hospital
​27
Nordsjællands Hospital
​13
​Rigshospitalet
​17
​Total
​99


​16
Indlagte den 25. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​23

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​17
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​27
Nordsjællands Hospital
​12
​Rigshospitalet
​19
​Total
​99


​15
Indlagte den 24. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​19

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​20
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​30
Nordsjællands Hospital
​14
​Rigshospitalet
​15
​Total
​99


​16
Indlagte den 23. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​23

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​19
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​36
Nordsjællands Hospital
​14
​Rigshospitalet
​12
​Total
​105


​18
Indlagte den 20. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​22

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​21
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​28
Nordsjællands Hospital
​11
​Rigshospitalet
​16
​Total
​99


​16
Indlagte den 19. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​25

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​24
​Bornholms Hospital
​0

​Herlev og Gentofte Hospital
​32
Nordsjællands Hospital
​10
​Rigshospitalet
​13
​Total
​104


​16
Indlagte den 18. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​21

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​22
​Bornholms Hospital
​0

​Herlev og Gentofte Hospital
​31
Nordsjællands Hospital
​12
​Rigshospitalet
​13
​Total
​99


​17
Indlagte den 17. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​25

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​24
​Bornholms Hospital
​0

​Herlev og Gentofte Hospital
​39
Nordsjællands Hospital
​10
​Rigshospitalet
​14
​Total
​112


​17
Indlagte den 16. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​22

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​25
​Bornholms Hospital
​0

​Herlev og Gentofte Hospital
​43
Nordsjællands Hospital
​15
​Rigshospitalet
​13
​Total
​118


​20
Indlagte den 13. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​31

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​19
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​28
Nordsjællands Hospital
​12
​Rigshospitalet
​14
​Total
​105


​17
Indlagte den 12. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​30

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​20
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​25
Nordsjællands Hospital
​11
​Rigshospitalet
​13
​Total
​100


​19
Indlagte den 11. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​23

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​17
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​27
Nordsjællands Hospital
​10
​Rigshospitalet
​7
​Total
​85


​16
Indlagte den 10. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​24

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​17
​Bornholms Hospital
​1

​Herlev og Gentofte Hospital
​25
Nordsjællands Hospital
​12
​Rigshospitalet
​8
​Total
​87


​14
Indlagte den 9. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​25

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​14
​Bornholms Hospital
​0

​Herlev og Gentofte Hospital
​25
Nordsjællands Hospital
​10
​Rigshospitalet
​9
​Total
​83


​15
Indlagte den 6. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Heraf indlagte på intensiv
​Amager og Hvidovre Hospital
​24

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​14
​Bornholms Hospital
​0

​Herlev og Gentofte Hospital
​23
Nordsjællands Hospital
​8
​Rigshospitalet
​7
​Total
​76


​12
Indlagte den 5. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Amager og Hvidovre Hospital
​19
​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​13
​Bornholms Hospital
​1
​Herlev og Gentofte Hospital
​28
Nordsjællands Hospital
​6
​Rigshospitalet
​6
​Total
​73


Indlagte den 4. november 2020

​Hospital
​Indlagte
​Amager og Hvidovre Hospital
​24
​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​11
​Bornholms Hospital
​0
​Herlev og Gentofte Hospital
​29
Nordsjællands Hospital
​8
​Rigshospitalet
​9
​Total
​81


Indlagte den 3. november 2020
​Hospital
​Indlagte
​Amager og Hvidovre Hospital
​19
​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
​13
​Bornholms Hospital
​0
​Herlev og Gentofte Hospital
​25
Nordsjællands Hospital
​7
​Rigshospitalet
​5
​Total
​69Skalering af hospitalernes COVID-kapacitet og udvikling i antal indlagte

Udviklingen i Region Hovedstaden i antal patienter, som er indlagt til almindelig behandling i isolation


Diagrammet viser antallet af indlagte COVID-patienter, som ikke er i intensiv behandling, 16. marts - 27. november 2020. Diagrammet opdateres hver fredag.

Antallet af patienter toppede i marts 2020 med 196 indlagte og dalede til 1 indlagt i august. Siden september har tallet samlet set været svagt stigende.

Trinene for skalering af hospitalernes kapacitet til COVID-patienter med behov for indlæggelse til almindelig behandling i isolation er tegnet ind som vandrette streger. Skalaen går til trin 4, hvor regionen har plads til 360 COVID-patienter i almindelig behandling.

Tallene i diagrammet dækker både patienter, som er indlagt på grund af COVID-19 og patienter, som er indlagt af anden årsag og samtidig er testet positive for COVID-19.

Udviklingen i Region Hovedstaden i antal patienter, som er indlagt til intensiv behandling

Se diagram over udviklingen i patienter i intensiv behandling

Diagrammet viser antallet af COVID-patienter i intensiv behandling 16. marts - 27. november 2020. Diagrammet opdateres hver fredag.

Antallet af COVID-patienter i intensiv behandling toppede i marts 2020 med 69 patienter og dalede til 0 patienter i august. Siden sidst i september har tallet samlet set været svagt stigende.

Trinene for skalering af hospitalernes kapacitet til COVID-patienter med behov for intensiv behandling er tegnet ind som vandrette streger. Skalaen hedder 1a - 1b - 1c - 2 - 3. Den maksimale kapacitet for COVID-patienter i intensiv behandling er 95 patienter. 

Tallene dækker både patienter, som er indlagt på grund af COVID-19 og patienter, som er indlagt af anden årsag og samtidig er testet positive for COVID-19.

Kapacitet til indlagte med COVID-19 i Region Hovedstaden

Der er en klar plan for, hvordan hospitalerne skal øge deres kapacitet til COVID-patienter i takt med, at behovet opstår. Dette gælder både sengepladser til patienter, som skal indlægges i isolation til almindelig hospitalsbehandling, og til patienter, som får behov for intensivbehandling.
 
Der er fastlagt såkaldte skaleringstrin, så kapaciteten smidigt og trinvis kan tilpasses det aktuelle behov. Der planlægges med op til 360 almindelige isolationspladser og 95 intensivpladser til COVID-patienter. 

Aktuelt befinder regionen sig på laveste skaleringstrin, det vil sige trin 1 for almindelige isolationspladser og trin 1a for intensivpladser. 


Kapaciteten tilpasses løbende

Behovet for at skalere op eller ned, det vil sige oprette flere eller færre pladser til COVID-19-patienter, vurderes og besluttes løbende i regionens kriseledelse. Som grundlag for kriseledelsens vurdering udarbejdes dagligt en opdateret prognose, der viser udviklingen i smitte og indlæggelser.

Herudover deltager den regionale koordinator for intensivområdet i kriseledelsesmøder med jævne mellemrum. Endelig varsler Sundhedsstyrelsen regionerne, hvis smittespredningen pludselig er stigende.

Behovet for at skalere op eller ned afhænger ikke kun af, hvor mange patienter, der er indlagt med COVID-19. Det har også betydning, hvor mange patienter, der i øvrigt er indlagt. Hvis der fx er få øvrige patienter indlagt på intensiv, vil der kunne varetages COVID-19-patienter på nogle af de eksisterende intensivpladser, og behovet for at oprette ekstra intensivkapacitet vil være mindre.  

Antallet af patienter indlagt med COVID-19 kan belaste hospitalerne uensartet afhængig af, hvordan smittetrykket udvikler sig i regionens kommuner og planområder. Der er derfor indgået aftaler for, hvordan hospitalerne hjælper hinanden, så der sikres en jævn stigningstakt på tværs af hospitalerne. 

For almindelige isolationspladser gælder, at der sker udligning på tværs af hospitaler, når et eller flere hospitaler kommer over 85 pct. belægning på deres COVID-pladser inden for gældende skaleringstrin. Det sker gennem ændret visitation og eventuel overflytning af patienterne. Afdelingsledelserne fra akutmodtagelserne står for koordinationen heraf. 

For intensivpladser gælder, at koordination sker via den regionale koordinator for intensivområdet og under hensyn til, hvor mange øvrige intensivpatienter hospitalerne har indlagt.


Organisering af COVID-behandling

Alle regionens akuthospitaler varetager COVID-19-patienter. De varetager både udredning, indlæggelse i isolation og intensiv behandling. Herudover varetages der også COVID-19-patienter på Rigshospitalet. 

Ved begrænset antal indlagte COVID-19-patienter håndteres patienterne på hospitalernes øvrige afsnit forsvarligt isoleret fra øvrige patienter. Det vil primært være på de lunge- og infektionsmedicinske afdelinger. Ved et større antal indlagte COVID-patienter vil der blive oprettet særlige COVID-afsnit.

De patienter, som indlagt af anden årsag og samtidig er testet positive for COVID-19, indlægges i isolation på relevant afdeling afhængig af årsagen til deres indlæggelse.

Redaktør