Kick-off for udviklingshospital Bornholm

​Onsdag den 9. marts mødes brugerrepræsentanter, faglige organisationer, medarbejdere, hospitalsdirektører og politikere for at konkretisere de friere rammer, som Bornholms Hospital får de næste to år.

Regionsrådet sætter fokus på fremtidens sundhedsvæsen, når Bornholms Hospital de næste to år undtages fra det nuværende styringssystem, så der kan gøres mere af det, der giver værdi for den enkelte patient. Det giver værdifulde erfaringer omkring, hvordan man i fremtiden kan drive hospitaler, og hvordan man kan sikre, at det bliver patientens situation, der styrer forløbet. Derfor kommer der fuldt tryk på gode ideer på kick-off seminaret, hvor hospitalet i samarbejde med internationale eksperter, patientrepræsentanter og faggrupper skal gøre visionerne til virkelighed.

- Bornholms Hospital får en unik mulighed for at styre sin økonomi efter, hvad der betyder noget for den enkelte patient, i stedet alene at have fokus på, hvor mange de behandler. Mit håb er naturligvis, at vi med erfaringerne fra Bornholm kan være med til at sætte en ny dagsorden for, hvordan vi i fremtiden styrer sundhedsvæsenet i Danmark, så vi får et mere menneskeligt sundhedsvæsen med bedre patientforløb, mindre bureaukrati og mere tryghed, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

​Nye løsninger

I to år vil Region Hovedstaden udfordre den traditionelle måde at styre et hospital på. Det er en strukturel ændring, der giver Bornholms Hospital en unik mulighed for at udvikle nye løsninger for hospitalsdrift, som kan give bedre behandling af den enkelte patient, og med tiden måske bredes ud til andre hospitaler.
- Vi har i dag har et sundhedsvæsen, der trækker i retning af flere og flere behandlinger. Men det belønner ikke nødvendigvis altid den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt og det har ikke altid den gode kvalitet og patientoplevelse for øje. Det er noget af det, som vi gerne vil udfordre i det nye projekt - hvordan vi skaber mere værdi for patienten i alt, hvad vi gør i sundhedsvæsenet, siger regionsrådsformanden.

Fakta

  • Med økonomiaftalen for 2016 har regeringen og regionerne aftalt at igangsætte konkrete forsøg med nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt i værdibaseret styring. Forsøget på Bornholm er en del af det. 
  • Forsøget er et ud af fem regionale forsøg i Danmark med nye styringsformer, men er det eneste, der foregår på et helt hospital.
  • Forsøget skal give inspiration til nye styringsformer i den danske sundhedssektor og bliver fulgt både af de politiske udvalg i Region Hovedstaden og de centrale sundhedsmyndigheder.
  • Kick-off seminaret foregår på Bornholms Hospital den 9. marts 2016.
  • Den nye økonomiske styringsmodel for Bornholms Hospital er trådt i kraft i 2016 og betyder, at hospitalet bliver undtaget Region Hovedstadens takststyringsmodel i to år.

Yderligere information

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88

Redaktør