Klinikere tester den kommende sundhedsplatform


Læger, sygeplejersker og lægesekretærer fra Region Hovedstaden og Region Sjælland tester i disse dage den kommende sundhedsplatform i real life-simulationer, der ligner den kliniske hverdag.

​​

Ét fælles system

Sundhedsplatformen er et nyt og tidssvarende system, der skal erstatte de nuværende journalsystemer i de to regioner.

Cerner, Epic og IBM, som har afleveret tilbud på en kommende sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland, får i uge 35-36 testet deres bud på en løsning.

Klinikere trykprøver systemerne

De tre systemer bliver afprøvet og evalueret af et bredt udsnit af klinikere fra begge regioner for at vurdere systemerne på et så realistisk grundlag som muligt.

It-eksperimentariet (ITX), som simulationslokalerne hedder, er placeret på 25. sal på Herlev Hospital og ligner helt almindelige hospitalsstuer. Men det er figuranter, i stedet for patienter, som ligger i sengene.

Testen afspejler klinikernes hverdag

De spiller deres roller så troværdigt, at sundhedspersonalet let glemmer, at det ikke er ægte patienter, som de kommunikerer med. Tilbudsgiverne sætter systemerne op, så klinikerne får mulighed for at afprøve dem i virkelighedstro scenarier.

Hvert system bliver testet i et forløb på tre dage, hvor sundhedspersonalet først modtager undervisning i, hvordan systemet fungerer, hvorefter de afprøver systemet ved at indgå i forskellige scenarier, som afspejler udvalgte dele af den kliniske praksis.

Tager udgangspunkt i klinikernes arbejdsopgaver

Det kan være dokumentation af pleje og behandling, overblik over en patient eller beslutningsstøtte i forbindelse med diagnosticering. Efter afprøvningen af hvert system indhentes sundhedspersonalets oplevelse af systemet gennem spørgeskemaer og interview.

Et eksempel kunne være, hvordan en sygeplejerske udskriver en patient med hoftebrud. Eller en læges stuegang med en lungepatient.

Hvordan agerer klinikerne? Hvordan understøtter systemet deres handlinger, deres beslutninger og deres arbejdsgange? Er det let et gå til? Virker det smart og intuitivt? Er den nødvendige funktionalitet til stede?

Hvad siger sundhedspersonalet?

”At være med på ITX er en meget intens oplevelse, og jeg er utrolig glad for at være med."

"Med Sundhedsplatformen får vi et mere sammenhængende og integreret system, end vi er vant til at arbejde med, hvor vi kun skal bruge tid på at sættes os ind i det her ene system,” siger Maja Degn Andersen, sygeplejerske, medicinsk enhed, Hvidovre Hospital, deltager på ITX.

Systemet afføder lettere arbejdsgange

Hun fortsætter: ”Især beslutningsstøtten kommer til at påvirke vores arbejdsgange, og det bliver spændende, fordi vi kommer til at arbejde på nye måder. Det er da helt sikkert, at vi kommer til at kunne gøre mange ting meget lettere, og der vil være endnu højere evidens for vores beslutninger”.

"Simulationerne er sat meget realistisk op"

”Det betyder rigtig meget, at vi er inviteret til at være med til at teste den kommende sundhedsplatform på ITX. Simulationerne er sat meget realistisk op og ligner vores hverdag,” siger Lissa Hansen, lægesekretær, lunge-og infektionsmedicinsk ambulatorium, Nordsjællands Hospital, deltager i ITX.

Kliniker begejstret

Hun fortsætter: ”Jeg kan allerede nu se en hel masse fordele med det nye system, men det kommer også til at betyde, at vi får frigjort tid til nye opgaver, og det er jo altid en både nervepirrende og spændende proces”.

Benyttes allerede på andre hospitaler

”Det er af stor betydning og skaber ro i maven, at alle tre løsninger er fuldt afprøvede og allerede benyttes af andre sygehuse. Med Sundhedsplatformen kommer vores hverdag til at ligne hverdagen fra andre sygehuse med høj it-standard,” siger Troels Gerhard Bock, læge, medicinsk afdeling, Køge Sygehus, deltager i ITX.

Han fortsætter: ”Der er givet meget, der bliver lettere og smartere, men det er faktisk umuligt at forudsige, hvordan det bliver”.

Direktionen roser

”Sundhedspersonalets engagement er altafgørende for projektets succes, og de går til opgaven med en imponerende ildhu,” siger koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland.

Han fortsætter: ”Vi sætter stor pris på, at sundhedspersonalet investerer tid og kræfter i at hjælpe os med valget af den kommende sundhedsplatform, det er faktisk en stor opgave, de har påtaget sig. Det er meget komplekst at skulle sætte sig ind i tre så store systemer i løbet af to uger”.

Første gang ITX er med så tidligt i forløbet

Det er første gang, at ITX på Herlev Hospital bruges til at teste systemer i udbudsfasen, det vil sige, før der er indgået aftale med en leverandør. Klinikerne har i alle projektets faser været dybt involveret i valget af den kommende Sundhedsplatformen.

Det endelig system skal matche klinikernes behov

På ITX får klinikerne i virkelighedsnære situationer mulighed for at teste de tre systemer i praksis. Det er med til at sikre, at det endelige system bedst muligt matcher klinikernes behov for et effektivt, sammenhængende og tidssvarende system.

Begejstret for detaljerede tests

”Det er helt unikt, at vi tester systemerne i real-life simulationer, allerede inden systemet er valgt,” siger koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden.

Han fortsætter: ”Det er utroligt spændende at se, hvordan vores sundhedspersonale i Region Sjælland og Region Hovedstaden reagerer, når de får lov til at prøve systemerne helt ned i detaljen og i nogle meget konkrete arbejdssituationer – det er jo det, det hele handler om”.

Leverandøren vælges ultimo 2013

Den endelige beslutning om, hvilken leverandør der skal levere den kommende sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland, forventes at blive truffet medio november, med underskrift ultimo december 2013.

Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland
Telefon: 57 87 50 30
E-mail: loh@regionsjaelland.dk

Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden
Telefon: 38 66 50 05
E-mail: svend.hartling@regionh.dk

Om Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende systemer i Region Hovedstaden (H-EPJ) og Region Sjælland (OPUS) med et mere fleksibelt og åbent standardsystem.

Sundhedsplatformen bliver baseret på en effektiv og sammenhængende rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard. Sundhedspersonalets arbejde bliver papirløst, og patienten kommer i centrum.

Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet adgang til alle data på den enkelte patient. Det skal sikre sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer.

Samtidig får patienten en større rolle i sit eget sygdomsforløb ved at få adgang til alle informationer og mulighed for at booke tider for behandling og selv indtaste oplysninger i Sundhedsplatformen.

Den nye platform forventes at tages i brug i løbet af 2015 og være fuldt implementeret i begge regioner inden udgangen af 2017.
Redaktør