Konstituering faldet på plads i Region Hovedstaden

​I Region Hovedstaden har samtlige otte partier konstitueret sig med Lars Gaardhøj (S) som formand for Regionsrådet. 

​En træt men tilfreds forsamling, der her til morgen underskrev konstitueringsaftalen. Fra venstre: Tormod Olsen (EL), Marianne Frederik (EL), Stinus Lindgren (R), Peter Westermann (SF), Jens Mandrup (SF), Lars Gaardhøj (S), Karin Friis Bach (R), Martin Geertsen (V), Morten Marinus (DF), Hans Toft (K), Jesper Hammer (NB) og Christoffer Buster Reinhardt (K).

I Region Hovedstaden har samtlige otte partier konstitueret sig med Lars Gaardhøj (S) som formand for Regionsrådet. Følgende partier står bag konstitueringen: Socialdemokratiet, De Konservative, Enhedslisten, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. De personlige stemmer er fortsat ved at blive talt op og forventes klar torsdag.

Seks udvalg 

Partierne nedsætter udover forretningsudvalget følgende seks udvalg:
Sundhedsudvalg, formandsposten besættes af Konservative.
Social- og Psykiatriudvalg, formandspost besættes af Socialistisk Folkeparti.
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, formandspost besættes af Radikale Venstre. 
Miljø- og Klimaudvalg, formandspost besættes af Konservative.
Udvalg for trafik og regional udvikling, formandsposten besættes af Enhedslisten. 
Udvalg for rekruttering og fastholdelse, formandsposten besættes af Socialdemokratiet.

Desuden er parterne er enige om at stemme ved det konstituerende regionsrådsmøde således at: Socialdemokratiet besætter regionsrådsformandsposten. Første næstformand besættes af Konservative, anden næstformand besættes af Radikale Venstre. Partierne er enige om i valgperioden i højere grad at bruge det samlede formandskab i regionsrådet som en koordinerende faktor, der kan sikre politikudvikling i regionen.

​Alle partierne bag aftalen udtaler desuden følgende om konstitueringen:
Lars Gaardhøj (S):
"Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at samle et bredt flertal i regionsrådet, og at Socialdemokratiet blev det største parti blandt vælgerne. Når de røde og blå partier arbejder sammen, kan vi finde de bedste og mest holdbare løsninger for borgerne. Den brede aftale giver os et godt afsæt for at få et endnu bedre og mere lige sundhedsvæsen, opprioritere psykiatrien og sætte endnu mere fart på den grønne omstilling. Jeg er glad for dét, vi er kommet frem til, og nu glæder jeg mig til at komme i gang med arbejdet."

Christoffer Buster Reinhardt (K)
"Vi er naturligvis glad for det flotte resultat. Og med de mandater vi har vundet, har vi fået med i vores konstitueringsaftale, at der skal være bedre tid hos lægen, flere ambulancer, markante nedbringelser af ventetider til 1813 og bevarelse af akutklinikkerne, som vi kender dem i dag."

Marianne Frederik (EL)
"Jeg er rigtig glad for, at vi med seks mandater nu er det tredjestørste parti i regionsrådet. Det giver os store muligheder for politikudvikling."

Martin Geertsen (V)
"Venstre er tilfreds med at være med i konstitueringsaftalen. Vi vil i den kommende valgperiode bl.a. lægge vægt på udviklingen af det nære sundhedsvæsen og en udvikling af psykiatrien – herunder ikke mindst ift. børn og unge."

Karin Friis Bach (RV):
"Vi er glade for, at det er lykkes at lande en bred aftale. Vi ser frem til at være med til at etablere rammerne for det nære sammenhængende sundhedsvæsen, skabe en helhedsorienteret psykiatrisk behandling og arbejde for en mere klimaneutral region i 2030."

 Peter Westermann (SF):
"SF er tilfredse med, at vi forpligter hinanden på at styrke arbejdsvilkår for vores flittige sundhedspersonale, så vi kan skabe bedre tid til omsorg og medarbejdertrivsel. Vi vil også styrke psykiatrien og sikre en mere ambitiøs klima- og miljøindsats."                

Morten Marinus (DF):
"Dansk Folkeparti er tilfreds med, at alle partier er med i aftalen. Særligt er vi i DF glade for, at alle i regionen vil arbejde endnu mere fokuseret på at sikre rekruttering og fastholdelse af nødvendigt sundhedspersonale. Vi er også tilfredse med, at der skal arbejdes for at få bedre børnelægedækning i hele regionen i fremtiden."

 Jesper Hammer (NB)
"Nye Borgerlige ønsker alle tillykke med valgresultatet. Vi ser med tilfredshed frem til at arbejde for at styrke det nære sundhedsvæsen og sætte patienten før systemet. Arbejdsmiljøet skal forbedres for alle faggrupper gennem rekruttering og fastholdelse samt ekstra ressourcer via dialog med sundhedsministeren. Vi fokuserer særligt på at styrke psykiatrien, forholdene for de fødende og dæmpe trafikstøj. Endelig ønsker vi at skrue kraftigt op for medarbejder- og borgerinddragelsen."

Kontakt:

Lars Gaardhøj (S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 7020 9588
Christoffer Buster Reinhardt (K), tlf. 5126 9926
Marianne Frederik (EL): 4143 4517
Martin Geertsen (V): tlf. 2010 4242
Karin Friis Bach (RV), tlf. 2170 5049
Peter Westermann (SF): tlf. 21516947​
Morten Marinus (DF): tlf. 6162 1880
Jesper Hammer (NB): tlf. 2788 9308Redaktør