Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Tårnby Kommune?

​Region Hovedstaden har en ledig kapacitet i Tårnby Kommune, der ønskes besat snarest muligt. Som praktiserende læge i Tårnby Kommune vil du komme til at spille en vigtig rolle i sundhedsfaglig forebyggelse og behandling af borgerne i Tårnby Kommune.

Vent...

​Tårnby Kommune er Amagers næststørste kommune med et befolkningstal på 43.000 borgere. Kommunen har meget at byde på. Det gælder for både borgere, besøgende og erhvervslivet. Med metroen, lufthavnen, motorvejen, Øresundsbroen og regionaltog til både Sverige og Sjælland er Amager særdeles tydeligt placeret på landkortet rent infrastrukturelt.

Samarbejde med Tårnby Kommune

Som praktiserende læge vil du få et tæt samarbejde med Tårnby Kommune, hvor en lang række tilbud er tilgængelige for borgerne og for almen praksis. Det kommunale sundhedscenter, der er borgernes indgang til det nære sundhedsvæsen, har tilbud inden for sundhed, sygdom og forebyggelse rettet til børn, unge, voksne og ældre.

Du kan læse mere om kommunens sundhedstilbud og om, hvad du som praktiserende læge kan henvise til på Sundhed.dkhttps://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-hovedstaden/taarnby/

Kontaktperson

Kommunens kontaktperson er sygeplejerske Christel Bernth Larsen, som er forløbskoordinator og bindeled til de praktiserende læger i Tårnby Kommune. Vi tilbyder allerede nu velfungerende forløbsprogrammer inden for KOL, diabetes 2, hjerte, kræft samt lænderyg og ønsker fortsat at udvikle samarbejdet med de praktiserende læger på hele det forebyggende område. Du er velkommen til at kontakte Christel for eventuelle spørgsmål:
Christel Bernth Larsen: CBL.SC.AS@TAARNBY.DK

Hvis du vil vide mere om at være praktiserende læge i Tårnby kan du ligeledes kontakte læge Annette Kristjansen mail:  kristjansen@dadlnet.dk, som også kan fortælle om det lokale lægelaug og samarbejdet med kommunen.
Annette Kristjansen mail:  kristjansen@dadlnet.dk

Tilbud til læger

På sundhed.dk kan du under ’rekruttering og lægedækning’ se mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger − også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Det er f.eks. muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regionalt-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

Læs mere på Sundhed.dk om tilbud til regionens læger

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til den ledige kapacitet i Tårnby Kommune, kan du kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden ved Tine Eja Bonke
Tine Eja Bonke: teb@regionh.dk

Ansøgningsskema

Har du lyst til spændende og faglige udfordringer i Tårnby Kommune, så udfyld og send et ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet og kan læse mere om mulighederne for at etablere dig som praktiserende læge i Tårnby Kommune på sundhed.dk kan du under ’rekruttering og lægedækning’

Find ansøgningsskema på Sundhed.dk

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv., blive lagt vægt på forhold omkring praksis, f.eks. klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at etablering af praksis forudsættes at ske snarest muligt og gerne inden for ni måneder fra tildelingsdatoen.

Ansøgning sendes til Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk

ANSØGNINGSFRIST mandag 7. maj 2018 kl. 10.00

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor