Kvinder får brev om mulighed for at søge erstatning

​Region Hovedstaden har i dag kontaktet 264 kvinder, der kan have fået opdaget deres brystkræft senere, end hvis brystkræftscreeningsprogrammet ikke havde været forsinket. 

Vent...

Region Hovedstaden har nu identificeret de kvinder, der i perioden oktober 2020 til marts 2023 har modtaget en forsinket screening, og har fået konstateret brystkræft, og hvor det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at den forsinkede screening har ført til ændringer i behandling eller prognose.

Det drejer sig foreløbig om i alt 279 kvinder, men de 15 har allerede søgt erstatning, så der er i dag sendt breve til de resterende 264 kvinder. De er via e-boks informeret om deres muligheder for at søge om erstatning hos Patienterstatningen.

I juli 2021 besluttede Region Hovedstaden at forlænge screeningsintervallet i brystkræftscreeningsprogrammet, for at prioritere medarbejderressourcerne til at undersøge de kvinder, hvor der var mistanke om brystkræft. Det betød, at intervallet mellem screeninger for kvinder i screeningsprogrammet i nogle tilfælde blev længere end de maksimale 2 år og 3 måneder, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Årsagen til forlængelsen af intervallet var en stor mangel på de læger (mammaradiologer), som undersøger kvinderne.

Kvinder med kræftmistanke skulle sikres

Lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger understreger, at det desværre var en nødvendig beslutning, som blev taget i sommeren 2021.

"Vi ville sikre, at alle kvinder, som havde symptomer på eller mistanke om brystkræft blev udredt i tide. Disse kvinder skulle først og fremmest sikres gode behandlingsforløb og bedre chancer for at blive helbredt. Men det er vigtigt, at alle kvinder får korrekt og grundig information om deres rettigheder og muligheder, og derfor har vi også aktivt bedt Patienterstatningen forholde sig til, hvilke kvinder, der har ret til at søge erstatning," siger Dorthe Crüger.

Rettidig screening til september

Vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital Bodil Ørkild siger:

"Der er ikke noget, jeg og medarbejderne på brystkræftområdet hellere vil end at udrede og behandle alle berørte kvinder, indenfor tidsfristerne. Derfor er vi kede af, hvis der er kvinder, som har opdaget deres brystkræft senere eller fået forværret deres tilstand på grund af forsinkelser i screeningsprogrammet. Vi har i dag orienteret de berørte kvinder og vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem så godt som muligt. Alle arbejder hårdt på at sikre rettidig screening snarest muligt og senest i august/september 2023."

​Overblik i slutningen af 2023

De kvinder hvis brystkræftscreening er forsinket i perioden april 2023 til august/september 2023 vil løbende blive identificeret, og Region Hovedstaden forventer at have overblikket i slutningen af 2023, hvorefter de berørte kvinder alle vil være orienteret via e-boks. 

 

Fakta - handleplan for brystkræft

  • Region Hovedstaden og Herlev og Gentofte Hospital har kontinuerligt stort fokus på brystkræftområdet, og der er igangsat og implementeret en handleplan med målrettede indsatser, som fx øget brug af kunstig intelligens, weekendåbent, uddannelse af nye screeningsassistenter, rekruttering af nye medarbejdere og hjælp fra private leverandører. Disse indsatser skal sikre, at screeningsintervallet overholdes senest august/september 2023.

Fakta - screening for brystkræft

  • Kvinder i alderen 50 til 69 år har efter sundhedsloven ret til en screening for brystkræft hvert andet år i bopælsregionen. Kvinder op til 79 år, som tidligere er behandlet for brystkræft, bliver også fulgt i screeningsprogrammet, som en del af deres kontrolforløb. Ifølge de kliniske retningslinjer bør der maksimalt være 2 år og 3 måneder mellem screeningerne. Aktuelt er perioden mellem screeninger nede på 2 år og 4-5 måneder.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor