Kvinder med mistanke om brystkræft skal forrest i køen

​Ventetid til undersøgelse for mistanke om brystkræft skal ned. I første omgang skal der fokuseres på kvinder, hvor man mistænker brystkræft. Kvinder, der normalt ville blive indkaldte til brystkræftscreeninger, uden at de har symptomer, må vente lidt længere med at blive screenet.  

​Mangel på mammaradiologer – de læger som varetager både undersøgelser ved mistanke om brystkræft og undersøgelse af screeninger hos ellers raske kvinder – har været en udfordring i en længere periode i hele landet. Siden foråret 2021 har det helt konkret haft den ærgerlige konsekvens, at Region Hovedstaden ikke har kunne tilbyde nogle kvinder i kræftpakkeforløb en undersøgelse indenfor den lovbestemte maksimale ventetid på 14 dage.


Region Hovedstaden har derfor set sig nødsaget til at forlænge intervallet mellem screeninger for kvinder uden symptomer for at prioritere personaleressourcerne til at undersøge de kvinder, hvor der er mistanke om brystkræft. Det betyder konkret, at intervallet mellem screeninger for kvinder i screeningsprogrammet i nogle tilfælde kan blive 2 år og 6 måneder i stedet for de af sundhedsstyrelsen anbefalede maksimale 2 år og 3 måneder.

Alle kvinder, der inviteres til brystkræftscreening med en tid, der er forsinket i forhold til det planlagte, vil modtage et brev om forsinket invitation.

Med denne løsning forventer regionen, at man kan overholde tidsfristerne for patienter henvist i kræftpakkeforløb i løbet af oktober måned.

Det gælder som altid, at kvinder, som har symptomer fra brysterne, skal kontakte egen læge – man skal ikke vente på at blive indkaldt til screening. Dette gælder også, selvom man lige har fået foretaget en mammografiscreening, idet ikke alle brystkræfttilfælde kan findes ved screening alene.

Yderligere information

Pressevagten i Region Hovedstaden på: presse@regionh.dkRedaktør